بارم بندی کتب دین وزندگی1و2و3

بارم بندی کتب دین وزندگی1و2و3

 

 (سال تحصیلی۹۳/۹۲) کلیه رشته ها که در سال 93-94 هم معتبر است

پایه ی اول 

شهریور

نوبت دوم

نوبت اول

شماره درس

4

4

7

اول تا چهارم

2

5

پنجم وششم

2

4

هفتم وهشتم

3

4

-

نهم تا یازدهم

1

2

-

دوازدهم

2

3

-

سیزدهم وچهاردهم

2

3

-

پانزدهم وشانزدهم

16

16

16

جمع

پایه ی دوم

شهریور

نوبت دوم

نوبت اول

شماره درس

2

5

4

اول ودوم

2

3

سوم وچهارم

5

9

پنجم تانهم

3

2

-

دهم

3

-

یازدهم ودوازدهم

2

3

-

سیزدهم وچهاردهم

2

3

-

پانزدهم وشانزدهم

16

16

16

جمع

پایه ی سوم

شهریور

نوبت دوم

نوبت اول

شماره درس

4

4

5

اول تاسوم

5

چهارم وپنجم

3

3

6

ششم تاهشتم

3

3

-

نهم ودهم

4

4

-

یازدهم ودوازدهم

2

2

-

سیزدهم

4

4

-

چهاردهم تاشانزدهم

20

20

16

جمع

  

 دین و زندگی دوره پیش‌دانشگاهی

 ( الف) ارزش‌یابی مستمر (20 نمره)

 

قرائت آیات کتاب

درک معنای آیات

پاسخ به سوال ها و فعالیت ها

مشارکت و همکاریدر درس

جمع

4

3

10

3

20

 

 

 

 

تذکر: انجام پیشنهاد ها، نگارش مقالات، تحقیق

 و ارایه ابتکارهای علمی، ادبی و هنری تا

دو نمره به معدل نمرات مستمر اضافه میکند.

   ب) ارزش‌یابی پایانی :

 

 

 

 

 

پایانی

اول

درس 1

 

5 نمره

درس2

درس 3

درس 4

2 نمره

 

درس 5

۲/۵

 

درس 6

۲/۵

روخوانی قرآن

8 نمره

جمع

20 نمره

 

 

 

پایانی دوم،

شهریور،

بزرگسالان ودیماه

درس 1 الی

6

5 نمره

درس

7

۴/۵ نمره

درس 8

 

7 نمره

درس

9

درس 10

۳/۵ نمره

جمع

20 نمره

برای طراحی سوالات آزمون سال تحصیلی جاری،

فقط کتاب چاپ سال 9۲مبنای طراحی سوال کتاب فوق می باشد.

/ 1 نظر / 40 بازدید
___________ پری سا __________

سلام انصافا وبلاگ زیبایی دارین.این رو جدی میگم... خوشحال می شوم به دیدار من بیایید لینک ولاگ منو در وبلاگتون قرار بدبد و یک گل به پاسخ این نظر بفرستید تا من هم لینک شما را اضافه کنم www.30you.ir/parisa/