# خودرابیازمایید

سوالات تستی دین وزندگی1

خودرا بیازمایید چهارگزینه ای درس[1] 1- هدف اصلی نزول قرآن چیست؟ 1) اثبات نبوت                           2) هدایت انسان                               3) معجزه ای برای پیامبر              ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 45 بازدید