نصیحت های شکسپیر درباره زندگی

شکسپیر گفت:
من همیشه خوشحالم، می دانید چرا؟
برای اینکه از هیچکس برای چیزی انتظاری ندارم،
انتظارات همیشه صدمه زننده هستند ..

 

زندگی کوتاه است ..

 

پس به زندگی ات عشق بورز ..
خوشحال باش .. و لبخند بزن ..

فقط برای خودت زندگی کن و ..

قبل از اینکه صحبت کنی » گوش کن

قبل از اینکه بنویسی » فکر کن

قبل از اینکه خرج کنی » درآمد داشته باش

قبل از اینکه دعا کنی » ببخش

قبل از اینکه صدمه بزنی » احساس کن

قبل از تنفر » عشق بورز

زندگی این است ...

احساسش کن، زندگی کن و لذت ببر

 

8888888888888888878888888778888888888888888888888888887788778888888888888
8888888888888888787888888778888888888878788888888888887788778888888888888
8888877888888888888888888778888888888888888888888777887788778888888888888
8888877887788778877887788778877887788888888887788787887788778877887788778
8877777777777777777777788777777887777777777777777777887777777777777777778
8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888
8888888787888888888888888887888888888888888888888888888888888888888888888

 

همه اعداد بالا را با موس انتخاب کنید.

 

کلید Ctrl+f  را فشار دهید.

 

عدد 7 را تایپ کنید.

 

کلید Ctrl+Entr  را فشار دهید.

 

آرزوی من برای شما عزیزان اینست.

 

 

/ 0 نظر / 19 بازدید