بهترین درخواست ها

همیشه دعاکنید

چشمانی داشته باشید

که بهترین ها را در آدمها ببیند

قلبی

که خطاکارترین ها راببخشد،

ذهنی

که بدی ها رافراموش کندو

روحی

که هیچگاه ایمانش به خدا را از دست ندهد

 

/ 0 نظر / 34 بازدید