دانستنیهای قرآن

دانستنیهایقرآن

حیواناتی که نامشان در قرآن آمده است :

بَعیر = شتر            بَقَره  = گاو ماده           ثُعبان = ماربزرگ

جراد = ملخ            خَنازیر = خوک ها        قِرَدَه = میمون

اَلنَّحل = زنبورعسل  هُدهُد = شانه به سر      حِمار = خر

اَلغَنَم = گوسفند        فراش = پروانه            بَعوضَه = پشه

ضان = میش          اَلغُراب = کلاغ           اَلکَلب = سگ

 

کالاهایی که نامشان در قرآن آمده است :

اَقلام = وسیله نوشتن    سِراج = چراغ     اَلمَهد = گهواره

اَلمَوازین = ترازو      غطاء = پرده       رَفرَف = بالش

اکواب = کاسه          قَواریر = شیشه    قُدور = دیگ

اَقفال = قفل             الخِیاط = سوزن    اُتاد = میخ

 

اعضای بدن انسان که نامشان در قرآن آمده است :

اُذُن = گوش        ذَقَن = چانه        الانف = بینی

جُلود =  پوست    اَلوتین = شاه رگ  حَید = گردن

ظُفُر = ناخن      عَضُد = بازو       لَحیه = ریش

شِفتَه = لب        رِجل = پا           عَین = چشم

یَد = دست        بَطن = شکم         فُوه = دهان

 

فرشتگانی که نامشان درقرآن آمده است :

جبرئیل     ماروت    هاروت    میکال    مالک

 

گیاهان ومیوه هایی که نامشان در قرآن مده است :

بَصَل = پیاز       بَقل = تره        اعناب = انگورها

حَب = دانه        تین = انجیر     رُمّان = انار

نَخل = درخت خرما طَلح = درخت موز  نَوی = هسته خرما

یَقطین = بوته کدو   سُنبُله = خوشه گندم   رُطَب = خرمای تازه

نَجم = گیاه بی ساقه

 

رنگ هایی که نامشان در قرآن آمده است :

اَبیَض = سفید     اَخضَر = سبز     اَحمَر = سرخ

اَسوَد = سیاه      صَفراء = زرد    اَحوی = سیاه مایل به سبز

 

قبایلی که نامشان در قرآن آمده است :

یاجوج وماجوج    عاد    ثمود  مَدیَن  قریش

اصحاب الایکه    اصحاب الرس

 

کافرانی که نامشان درقرآن آمده است :

قارون    جالوت       آزر

 

منبع : دانستنی های قرآنی ... مصطفی اسرار

/ 0 نظر / 17 بازدید