نمونه سؤال کتاب جاذبه ودافعه علی (ع)

نمونه سوالات کتاب جاذبه و دافعه علی (ع) از شهید مطهری

ده ) مؤلف کتاب ((زناشویی و اخلاق )) کیست ؟

A)     ویلیام جیمز

B)     برتراند راسل

C)     طه حسین

یازده ) عشقهای مجازی وقتی مفید و سودمند واقع می شوند که :

A)     به فراموشی سپرده شوند .

B)     با آنها سرسختانه مبارزه شود .

C)     با تقوا و عفاف توأم گردند .

دوازده ) عشق مانند ----- قابل تجویز و توصیه نیست .

A)     محرومیت

B)     مصیبت

C)     مشقت

سیزده ) در این آیه ، چه نوع محبتی بیان شده است ؟ (( والذین آمنوا اشد حبا لله ))

A)     محبت خدا به مومنان

B)     محبت مومنان به یکدیگر در راه خدا

C)     محبت مومنان به خدا

چهارده ) در این آیه ، چه نوع محبتی بیان شده است ؟ (( قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله ))

A)     محبت خدا به مومنان مطیع پروردگار

B)     محبت متقابل خدا و مومنان

C)     محبت مومنان به پیامبر خدا

پانزده ) مطابق روایات روح و جوهر دین چیست ؟

A)     خشم در راه خدا

B)     تقوا

C)     محبت

شانزده ) این سخن از کیست ؟ (( به خدا قسم اگر سنگی ما را دوست بدارد ، خداوند آن را با ما محشور می کند . ))

A)     امام باقر (ع)

B)     امام صادق (ع)

C)     پیامبر اکرم (ص)

هفده ) این سخن از کیست ، مخاطب آن چه کسی است و مضمون آن چیست ؟

واشعرقلبک الرحمه للرعیه و المحبه لهم والطف بهم

A)     امام علی (ع) ، محمد بن حنفیه ، مصاحبت نیکان

B)     امام علی (ع)، مالک اشتر ، مراقبت از حریم دل

C)     امام علی (ع) ، مالک اشتر ، رفتار محبت آمیز با مردم

هجده ) مضمون این عبارت چیست ؟ (( این عشق است که عاشق را مشاکل با معشوق قرار می دهد ))

A)     عاشق در راه عشق نسبت به معشوق خود با مشکلات روبرو می شود .

B)     عشق باعث می شود که عاشق مشکلات را تحمل کند .

C)     عاشق می کوشد تا خود را به شکل معشوق در آورد .

نوزده ) گوینده این سخن کیست ؟ (( این عشق است که نفس را نرم و پرشوق و وجد قرار می دهد ))

A)     بوعلی سینا

B)     خواجه نصیرالدین طوسی

C)     استاد شهید مطهری

بیست ) کدام گزینه درست نیست ؟

A)     اثر سوء عشق این است که آدمی را کودن می کند .

B)     هر کسی را عقل خود به کمال نماید و فرزند خود به جمال .

C)     آنجا که محبت پرتو افکند ، عیب را هنر می بیند و خار را گل و یاسمن .

بیست و یک ) مشرب سقراطی برای اصلاح اخلاق چه راهی را پیشنهاد می کند ؟

A)     استفاده از عقل و تدبیر

B)     را محبت و ارادت

C)     بهره برداری از عقل و عشق

بیست و دو ) تفاوت مکتب انبیاء و مکتب فلاسفه چیست ؟

A)     هر دو به یک مقصد راه می برند و تفاوتی ندارند .

B)     شاگردان مکتب فلاسفه فقط متعلم هستند و شاگردان مکتب انبیاء محب و عاشق .

C)     مکتب فلاسفه عقل آدمی را مخاطب قرار می دهد و مکتب انبیاء دل او را .

بیست و سه ) گوینده این سخن کیست ؟ (( یا رسول الله ! وقتی که آب را چشیدم ، دریغم آمد که قبل از دوستم رسول الله از آن بنوشم .))

A)     عمار یاسر

B)     ابوذر غفاری

C)     سلمان فارسی

بیست و چهار ) قریش ، مسلمانان را در دوران مکه چه می نامیدند و چرا ؟

A)     موحدین می نامیدند ، چون مسلمانان به خدای واحد اعتیاد داشتند .

B)     مسلمین می نامیدند ، چون مسلمانان تسلیم فرامین پیامبر بودند .

C)     صباه می نامیدند چون مسلمانان ، شیفتگان و دلدادگان رسول اکرم (ص ) بودند .

بیست و پنج ) قرآن کریم اجر رسالت پیامبر (ص) را از مردم ، چه چیزی می داند ؟

A)     دوستی پیامبر

B)     دوستی خدا

C)     دوستی خویشاوندان پیامبر

بیست و شش ) این سخن از کیست ؟ ((دوستی علی ایمان است و دشمنی وی نفاق .))

A)     پیامبر اکرم (ص)

B)     جرج جرداق

C)     حجربن عدی

بیست و هفت ) بانوی فداکاری که در مقابل معاویه در مناقب علی (ع) سخن گفت ، چه کسی بود؟

A)     زینب بنت حجش

B)     سوده همدانی

C)     اسماء بنت عمیس

بیست و هشت ) گوینده این سخن در مدح علی (ع) کیست ؟ ((به ادا سوگند که زندگیت کلید خیر بود و قفل شر ، و مرگت کلید هر شری است و قفل هر خیری .))

A)     عاصم بن ثابت

B)     جبران خلیل جبران

C)     صعصعه بن صوحان

بیست و نه ) در کدام دوره از دوره های حیات امام علی (ع) جاذبه و دافعه آن حضرت تجلی بیشتری داشت ؟

A)     خلافت

B)     پس از رحلت رسول اکرم (ص) تا خلافت

C)     بعد از کشته شدن عثمان تا خلافت

سی ) در جریان ممانعت علی (ع) از تقسیم حله ها در میان لشکریان ] چه خصلتی از خصائل امیر المومنین بروز و ظهور یافت ؟

A)     در راه خدا ملاحظه کسی را نکردن

B)     رحمت و شفقت

C)     استقامت و پایداری

سی و یک ) تربت پاک امام علی (ع) توسط چه کسی اعلان گردید ؟

A)     امام سجاد (ع)

B)     امام صادق (ع)

C)     امام هادی (ع)

سی دو ) ناکثین ، قاسطین ، مارقین به ترتیب چه کسانی بودند ؟

A)     خوارج ، اصحاب صفین ، اصحاب جمل

B)     اصحاب صفین ، اصحاب نهروان ، اصحاب جمل

C)     اصحاب جمل ، اصحاب صفین ، اصحاب نهروان

سی و سه ) روحیه مارقین چگونه بود ؟

A)     طرفدار تبعیض و بی عدالتی بودند .

B)     اهل سیاست بازی و تقلب و نفاق بودند .

C)     خشکه مقدس و جاهل بودند .

سی و چهار) ((ترس کفار به مسلمین )) به چه معناست ؟

A)     کفار عده ای از اسرای مسلمان را در خط مقدم جبهه ، سپر خویش قرار می دهند .

B)     کفار از ترس مجاهدان مسلمان ، تسلیم جبهه حق می شوند .

C)     مسلمانان در دل کفار رعب و ترس می اندازند .

سی و پنج ) علی (ع) چه کسانی را به عنوان (( حکم )) پیشنهاد فرموند ؟

A)     ابن عباس و محمد بن حنفیه

B)     ابن عباس و مالک اشتر

C)     مالک اشتر و ابوموسی اشعری

سی و شش ) خوارج در خصوص اصل ((امر به معروف و نهی از منکر )) چه اعتقادی داشتند ؟

A)     این اصل مشروط به شرایطی است .

B)     این دستور الهی باید در همه جا بدون استثناء و بدون هیچ قید و شرطی انجام گیرد .

C)     از جمله شرایط اجرای این اصل ، احتمال تأثیر است .

سی و هفت ) نظر اهل تسنن درباره صحابه پیامبر چسیت ؟

A)     همه عادل و درستکار بوده اند .

B)     اکثر آنها عادل بوده اند

C)     صحابه بودن موجب نمی شود که همه آنها را از گناه و خطا بری بدانیم .

سی و هشت ) مضمون این کلام مولا امیر المومنین (ع) چیست ؟ (( اعرف الحق تعرف اهله و اعرف الباطل تعرف اهله. ))

A)     اهل حق و باطل در جریان عمل شناخته می شوند .

B)     اهل حق و باطل هیچ گاه به درستی شناخته نمی شوند .

C)     حق و باطل باید مقیاس شخصیتها باشند .

سی و نه ) رفتار امام علی (ع) با خوارج تا زمانی که دست به شمشیر نبردند چگونه بود ؟

A)     فقط سهمیه آنان را از بیت المال قطع کرد .

B)     به آنها همچون سایر افراد می نگریست .

C)     اجازه اظهار عقیده به آنان نمی داد .

چهل ) دو طبقه ای که علی (ع) آنها را دفع کرد عبارتند از :

A)     منافقان احمق و زاهدان زیرک

B)     سیاست پیشگان و ثروتمندان

C)     منافقان زیرک و زاهدان احمق

نمونه سوالات کتاب جاذبه ودافعه حضرت علی (ع)

1-به هر نسبت که شخصیت حقیرتر است ..........

الف) در دلها هیجان و موج ایجاد می کند

ب) خاطره انگیزتر و عکس العمل سازتر است

ج) سوژه شعر و نقاشی و هنرهای دیگر واقع می شود

د) هیچکدام

2- امتیاز اساسی علی (ع) و سایر مردانی که از پرتو حق روشن بوده اند این است که:

الف) قهرمان تسخیر اندیشه ها هستند

ب) در آنها گرمی و حرارت تؤام با نرمی و لطافت می بینیم

ج) پیروان خویش را آنچنان وارد مرحله تسلیم می کنند که اگر پیر مغان اشارت کند سجاده به می رنگین می نمایند

د) نوعی تعصب در پیروان خود به وجود آورده اند

3-انسان هایی که در صورت مردن مسلمانان بدنش را با زمزمشان می شویند و هندوان آنها را می سوزانند در کدام دسته از افراد ذیل قرار دارند؟

 

الف) مردمی که نه جاذبه دارند و نه دافعه

ب) مردمی که جاذبه دارند اما دافعه ندارند

ج) مردمی که دافعه دارند اما جاذبه نه

د) مردمی که هم جاذبه دارند و هم دافعه

4-کدام عبارت صحیح است ؟

الف) انسانی اجتماعی است که همه را با خود دوست کند

ب) تنها کسی موفق می شود دوستی طبقات مختلف را جلب کند که متظاهر و دروغگو است

ج) اگر انسان مسلکی باشد، قهراً عده ای با او دوست می شوند و عده ای دشمن

د) گزینه ب و ج

5-کدام عبارت صحیح است ؟

الف) حجت منطقی و عاقلانه آن است که خیر و مصلحت جامعه بشریت در آن باشد نه یک فرد و دسته خاصی

ب) این چنین نیست که همه جا حجت جاذبه باشد بلکه گاهی حجت به صورت دافعه ای بزرگ جلوه می کند که جمعیت هایی را علیه انسان متشکل می سازد.

ج) اسلام هم دین جذب و محبت است و هم دین دفع و نقمت

د) همه موارد

6-طبق فرموده امام علی علیه السلام از همه ناتوان تر کیست؟

الف) کسی که دشمنانش فزون باشند

ب) کسی که ناتوان از دوست یافتن باشد

ج) کسی که دوستان را از دست بدهد

د) کسی که دوستان صمیمی ندارد

7-  برای قابل ستایش بودن شخصیت اشخاص :

الف) صرف جاذبه و دافعه داشتن آنها کافی است

ب) قوی بودن جاذبه و دافعه آنها ملاک است

ج) اصل شخصیت مهم است

د) داشتن جاذبه قوی مهم است

8-از جمله شیفتگان حضرت علی (ع) است که پس از شهادت مولی بر سر دار از فضایل و سجایای انسانی اش سخن گفت:

الف) میثم تمار

ب) ابوذر غفاری

ج) ابن سکیت

د) عمار یاسر

9- جاذبه ها:

الف) یک بعدی اند

ب) دو بعدی اند

ج) سه بعدی اند

د) هر سه مورد

10-  از بزرگترین امتیازات شیعه بر سایر مذاهب این است که:

الف) پایه و زیربنای آن بر محبت است

ب) مذهب عشق و شیفتگی است

ج) تاریخ شیعه با نام یک سلسله از شیفتگان و شیدایان و جانبازان سر از پا نشناخته تؤام است

د) هر سه مورد

11-«خود پرستی» به مفهومی که باید از بین برود .........

الف) یک امر وجودی نیست

ب) نفی حب ذات است

ج) مبارزه با محدودیت خود است

د) الف و ج

12-آیا عشق سازنده است؟

الف) از آنجا که عشق انسان را تحت تأثیر شهوات خویش می سازد سازنده نیست.

ب) از آنجا که عشق انسان چگونگی وصال از معشوق را مدنظر دارد سازنده نیست.

ج) از آنجا که انسان گاهی تحت تأثیر عواطف عالی انسانی خود قرار می گیرد و سعادت معشوق را بخواهد عشق سازنده است.

د) عشق هم سازنده است و هم مخرب

13-قرآن نیروی بزرگ در اختیار پیامبر جهت نفوذ در مردم و اداره اجتماع را چه عنوان می کند؟

الف) نرمی دل

ب) طلب آمرزش

ج) مشورت با مردم

د) همه موارد

14-کدام جمله صحیح نیست...

الف) اثر عشق حساسیت هوش و ادراک است

ب) خاصیت توحد عشق، عیوب آنرا از بین می برد

ج) اثرسوء عشق این است که آدمی را غافل می کند

د) اثرسوء عشق این نیست که آدمی را کودن می کند

15-  پیامبر بهترین همنشینان را چه کسی معرفی می کند؟

الف) آن کسی که دیدنش شما را به یاد خدا اندازد

ب) آن کسی که گفتارش بر دانش شما بیفزاید

ج) آن کسی که رفتارش شما را به یاد آخرت و قیامت اندازد

د) همه موارد

16-عشق به پاکان:

الف) وسیله ای است برای اصلاح و تهذیب نفس

ب) هدفی است برای اصلاح و تهذیب نفس

ج) هم وسیله و هم هدف است برای اصلاح نفس

د) بیشتر هدف است تا وسیله برای اصلاح نفس

17-حب علی:

الف) بخاطر جسم پاک و مطهر اوست

ب) بخاطر قهرمان دوستی است

ج) انسانیت است

د) هیچ کدام

18-  مکان تربت مقدس امام علی علیه السلام بدست کدام معصوم اعلان گشت؟

الف) امام باقر(ع)

ب) امام صادق(ع)

ج) امام کاظم(ع)

د) امام سجاد(ع)

 

19-  کدام جمله از نظر روحیات ناکثین، قاسطین و مارقین صحیح است؟

الف- ناکثین پول پرست، قاسطین متقلب و منافق و مارقین عصبیتهای ناروا داشتند

ب- قاسطین پول پرست، ناکثین متقلب و منافق و مارقین عصبیتهای ناروا داشتند

ج) ناکثین پول پرست، مارقین اهل سیاست و قاسطین عصبیتهای ناروا داشتند

د) قاسطین پول پرست، مارقین اهل سیاست و ناکثین عصبیتهای ناروا داشتند

 

20-   کدام گزینه در مورد خوارج ناصحیح است؟

الف) مذهب خوارج تحت عنوان وظیفه امر به معروف و نهی ازمنکر بوجود آمد

ب) سایر مسلمانان را عملا مسلمان نمی دانستند

ج) تا انتها فرقه ای یاغی و سرکش باقی ماندند

د) روحیات مبارزه گری و فداکاری داشتند

21-کدام تکلیف است که شرط تشخیص مصلحت آن بر عهده عموم گذاشته نشده است؟

الف- امر به معروف و نهی از منکر

ب) نماز

ج) روزه

د)حج

22- از خصوصیات خوارج نبوده است:

الف) تعیین خلافت از طریق انتخابات آزاد

ب) منطق خشک و بی روح

ج) تقیه

د) تهور جنون آمیز

23- حضرت علی علیه السلام معیار حقیقت را چه می دانستند؟

الف) اشخاص صالح

ب) متقین

ج) خود حقیقت

د) هر سه مورد

24- نظر امام علی علیه السلام درمورد حکومت چیست؟

الف) مردم احتیاج به حاکم دارند حتی اگر بدکار باشد

ب) در پرتو آن مومن کار خویش را انجام می دهد و کافر از زندگی خویش بهره می برد

ج) غیر از خداوند افرادی می توانند حاکم باشند

د) همه موارد

25- پیامبر(ص) از حاکم شدن چه امری بر امت خود بیمناک بودند؟

الف) فقر اقتصادی

ب) کج اندیشی

ج) منافق دل دانا زبان

د) گزینه ب و ج

 

 

/ 1 نظر / 249 بازدید
fahim

بسیار ممنون از لطفتون.