با سلام دوستان گلم ،دانش آموزان عزیزم،همکاران ارجمندم  برای مشاهده سؤالات متن دروس دین و زندگی 1   لطف کنید به ادامه مطلب مراجعه فرمائید.


سؤالات درس به درس دین و زندگی 1

بنام خدا سؤالات درس دین و زندگی 1 همراه با پاسخ

1) راز شکفتن گل چیست؟ 1) چه سری در دانه ی گیاه نهفته است که زمین را می شکافد وبه آرامی ازدل خاک سر بر می کشد؟

(ج) این راز را باید در قابلیتی جست وجو کرد که خداوند در دل دانه به امانت نهاده است.دانه ازهمان هنگام که در خاک قرار می گیرد،آماده است رشد کند،شکوفا شود و بر زیبایی آفرینش بیافزاید.

 2)کمال یک دانه در چیست؟(ج) دانه بارشد و شکوفایی و کسب زیبایی و طراوت،به کمال می رسد و قابلیت ها و استعدادهای خود را ظاهر می سازد تا بدین ترتیب به مقصود و غایتی که خداوند برایش مقدر کرده است،نائل شود.

 اکنون شایسته است ازخود بپرسیم:

1)کمال ما در چیست؟(ج) در شکوفایی استعداد ها و قابلیت هایمان است

 2)استعداد و قابلیت چه کمالاتی در ما وجود دارد؟(ج) تمام خوبی ها را در خود شکوفا کردن

 3)چگونه می توان آن استعداد ها را شکوفا کرد؟(ج) با انجام دادن خوبی ها و رسیدن به سر چشمه ی خوبی ها

 درس اول : کتاب زندگی سوالات متن:

1) فرمایش امام صادق(ع)درمورد آثار خواندن قرآن برای یک جوان مومن را بنویسید؟ص2 1. قرآن با گوشت و خونش در می آمیزد 2. خداوند او را با فرشتگان بزرگواری که نویسندگان و حاملان قرآنند،همنشین می کند 3. قرآن در قیامت حافظ و نگهبان او خواهد بود

 2) قرآن کریم راهنمای...زندگی...انسانهاست و مردم را به... استوارترین راه ها... هدایت می کند.ص2

3) فواید تدبر در آیات الهی را بنویسید؟ص5وص6 1. یافتن راه زندگی خود 2. ژرف اندیشی برای کشف نکات وپیام های قرآن 3. گشودن قلب به انوار الهی 4. تقویت عقل وقلب 5. باز کردن راه برای شناخت حقایق وبندگی خدا متعال

 4)درچه صورت می توان در کلامی بیشتر تدبر کرد؟ص5 کلام هر قدر عمیق تر و حکیمانه تر باشد بیشتر می توان در آن تدبر کرد

 5)کلام خداوند...برترین...و...حکیمانه ترین ... کلام هاست. ص5

6) برتری کلام خداوند بردیگر سخنان مانند بر تری...خالق...بر...مخلوق...است.ص5

 7)راز تازگی و جاودانگی قرآن در چیست؟ص5 1. از هر کژی و ناراستی به دور است 2. چنان عمق و ژرفایی دارد که حقایق و حکمت های آن را پایانی نیست.

8)مراحل تدبر در قرآن را بنویسید و بگویید هر مرحله به چه کسانی اختصاص دارد؟ص6 مرحله اول :گاهی درک معنا و مفهوم آیه برای درک معنا و مفهوم آن کافی است مانند آیات ابتدای سوره ی حمد.عموم مردم مرحله دوم :گاهی نیز بادقت در پیام و بخش های مختلف یک آیه،آغاز و انجام آیه،ارتباط آیه با آیات قبل می توان به نکات زیبا و حکیمانه ی قرآن دست یافت و این ناشی از تفکر و تعلق در آیات است. متخصصین 9)هرقدر...تفکر...در آیات عمیق تر شود،سطوح بالاتری از پیام های قرآن کریم برای انسان آشکارمی گردد.ص6

10)ابزار تدبر در قرآن چیست؟و عملکرد آن را بنویسید؟ص6 عقل است-خوبی را از بدی تشخیص می دهد ، به وسیله آن می اندیشیم و به حقایق پی ببریم.

11)دانایی...نتیجه ی بهره مندی از...قوه ی عقل...و...خرد ورزی...است.ص6

 12) اگر بخواهیم پیام های قرآن را در یابیم و زندگی را بر اساس آن بنا کنیم باید چه کنیم؟ص6 باید با تفکر و تعلم،تفقه ، تذکر ، به حقایق قرآن دست یابیم

 13)آشنایی با روش های تفکر و تدبر در قرآن چه کمکی به ما می کند؟ص7 کمک می کند که سریعتر و آسانتر پیام های آیات را در یابیم و رابطه های مختلف میان آن ها را درک کنیم

 14) اولین و برترین معلم قرآن کیست؟ص8 رسول خدا(ص)

15) رسول خدا(ص)به عنوان اولین معلم قرآن چه کارهایی را به عهده داشتند؟ص9 1.روش تفکر در قرآن را به ما آموخته 2. به سوال های مردم درباره ی آیات پاسخ داده است 3.چگونگی عمل به احکام را به ما نشان داده است

16) شروط بهره مندی از قرآن کریم چیست؟ص9 توانایی علمی،همت،تقوا،پشتکار

17)واجب است هنگام رساندن دست به قرآن...وضو...داشته باشیم.ص9

18)آداب قرائت را بگویید؟4موردص9 1.هنگام قرائت قرآن وضو داشته باشیم 2.با احترام مقابل قرآن بنشینیم 3.روزانه قدری از آیات آن را بخوانیم 4.با معانی آن آشنا شویم

ترجمه آیات: آمده است برای شما از سوی خدا*نوری و کتابی آشکار*خدا به وسیله ی آن هرکس که*رضایت او را بجوید به راه های سلامت هدایت می کند**هدایت قرآن برای کسانی آست که رضایت الهی رابخواهند**وخارج می کند آن ها را از تاریکی ها*به سوی روشنایی به اجازه ی خود*وهدایت می کند آن ها را به راه راست***قرآن وسیله ی هدایت تمامی انسان ها به راه راست است**مائده 15و16 این پیامی برای مردم است*/**قرآن برای همه مردم است** و هدایت و پند برای پرهیزگاران است* **از شروط بهره مندی از قرآن پرهیزگاری است**آل عمران138 و فرو فرستادیم بر تو کتاب را*روشن کننده ای برای همه چیز* و هدایت و رحمت و مژده است*برای مسلمانان* ** یکی از شروط بهره مندی از قرآن مسلمان بودن است**نحل89 و فرو فرستادیم به سوی تو قرآن را*تا برای مردم آنچه نازل شده است بر آنها روشن کنی *شاید که آن ها بیندیشند* ** یکی از شروط و یکی از ابزارهای بهره مندی از قرآن اندیشیدن در آن است**نحل44 کتابی که ما بر تو نازلش کردیم *فرخنده و مبارک *تا در آیاتش تدبر کنند *تا این که خردمندان پند گیرند * ** یکی دیگر از شروط بهره مندی از قرآن تدبر در آن است**/**بهترین تدبر گران خرد مندان اند** **خردمندان بیشترین بهره مندی از قرآن را دارند.**ص29 و به سوی من این قرآن وحی شده است *تا این که شما را به آن هشدار دهم *و کسی که[این پیام] به او برسد* **قرآن برای تمام انسان ها در تاریخ و جغرافیاست**انعام19 همان طور که رسولی از شما درمیانتان فرستادیم**تا بر شما آیات ما را بخواند * و تا شما را پاک کند* و تا شما را کتاب وحکمت بیاموزد *تا بیاموزد *آنچه که شما نمی توانستید بیاموزید(نمی داستید)* **یکی دیگر از ثمرات بهره مندی از قرآن تزکیه و تعلیم کتاب و حکمت است** بقره151

پیام آیات: 1) هدف از نزول قرآن چیست؟ص7 مائده15: هدایت انسان هدف اصلی نزول قرآن بوده است 2) با داشتن چه ویژگی هایی می توان از هدایت قرآن بهره مند شد؟ص7 1.پرهیزگاری 2.مسلمان بودن 3.اندیشیدن در قرآن 4.تدبر در آن 3) محدوده ی تاریخی وجغرافیایی هدایت قرآن کریم چقدر است؟ص7 تاریخی:از خلقت انسان تا قیامت جغرافیایی:برای تمام جهانیان 4) ثمرات و نتایج هدایت قرآن کریم چیست؟ 1-یادگیری 2- تفکر 3- تزکیه 4- تدبر 5- رحمت 6- تعلیم 7- روشنگری 8- بشارت، اندرز،بیم

درس دوم: انتخاب بزرگ

سوالات متن:1) انتخاب بزرگ حضرت ابراهیم(ع) چه بود؟ص18 یگانه پرستی

2)ایشان بر چه معیاری انتخاب خود را انجام داده است؟ص17 1.خدا پایدار است اما چیزهای دیگر ناپایدارند 2.خدا خالق است اما چیزهای دیگر مخلوقند 3.علم خدا همه جا و همه چیز را در بر گرفته است اما چیز های دیگر علمی ندارند 4.خدا هدایتگر اما چیزهای دیگر گمراه کننده 5- خداوند محدود به زمان و مکان نیست

3) سرآغاز انتخاب های زندگی انسان چه دوره ایست؟ص18 نوجوانی

 4)علت جدایی حضرت ابراهیم(ع) از سرپرستش چه بود؟ص18 تا اینکه بتواند یکتا پرست بماند و مردم را به یکتا پرستی بخواند

5)موفقیت ما در رسیدن به خدا به چه چیز گره خورده است؟ص18 1.با تفکر درباره ی خود 2.با استعانت از هدایت الهی

 6)تفاوت استعدادهای نهفته در گیاهان و حیوانات با انسان را بنویسید؟ص19 1.استعدادهای گیاهان و حیوانات در محدود ه ی خاصی است اما استعدادهای انسان بسیار گسترده و متنوع است 2.انسان بی نهایت طلب است ولی گیاهان و جانوران وقتی به سرمنزل رسیدند متوقف می شوند

نام گذاری: شما چه نامی برای این میل و گرایش می گذارید؟ص19 میل به خوبی ها(کمال خواهی) الف: برای این دو ویژگی انسان چه نامی انتخاب می کنید؟ص19 1.تنوع طلبی انسان (تنوع کمالات انسانی) 2.بی نهایت طلبی انسان(بی نهایت طلبی در کمال جویی) ب:جمله ی حضرت ابراهیم(ع) به ستاره پرستان بیانگر کدام یک از این ویژگی هاست؟ص19 بی نهایت طلبی (قال انی لااحب الآفلین)

 نمونه هایی از تدبر که در این درس تمرین شده: (حضرت ابراهیم(ع)کدام جهت را برای زندگی خود برگزید )پاسخ:ازآیه ی 79سوره ی الانعام (چرا چیز هایی مانند ماه،ستاره و...لایق پرستش نیستند)پاسخ:آیه ی 78سوره ی انعام

معنی آیات: و زمانی که ابراهیم(ع)به پدرش آزر گفت *آیا بتان را به خدایی می گیری*همانا من تو را و قومت را می بینم*در گمراهی آشکاری***پرستش غیر خدا گمراهی است**و این چنین به ابراهیم نمایاندیم*ملکوت آسمان ها و زمین را *تا باشد از اهل یقین***هرکس قدرت و فرمانروایی خدا را درک کند از اهل یقین می شود**چون شب بر او پرده افکند*ستاره ای را دید*گفت این پروردگار من است*وقتی که نا پدید شد *گفت دوست ندارم نا پدید شونده ها را*/**هر چیز ناپایدار شایسته پرستش نیست**وقتی که ماه را درخشان دید*گفت این پروردگار من است*وقتی که ناپدید شد *گفت اگر پروردگارم مرا هدایت نکند * قطعا ازگروه گمراهان خواهم بود***بت پرستان هدایت شده نیستند**/ **هر هدایتی غیر از هدایت الهی گمراهی است**وقتی دید خورشید را درخشان *گفت این پروردگار من است*این بزرگتر است*وقتی ناپدید شد*گفت ای مردم من بیزارم*از آنچه برای خدا شریک قرار می دهید***هر ناپایداری حتی بسیار بزرگ و عظیم هم شایسته پرستش نیست**به راستی من روی آوردم *برای کسی که پدید آورد آسمان ها و زمین را*حق گرایانه *ونیستم از مشرکین ***تنها شایسته پرستش خالق تمام زیبایی هاست**وقومش با وی ستیزه کردند *گفت آیا با من در باره ی خدا ستیزه می کنید؟*در حالی که مرا هدایت کرده است*ونمی ترسم از آنچه به آن شرک می ورزید*مگر آن که پروردگار من چیزی را بخواهد *دانش پروردگار من همه چیز را فرا گرفته است *آیا به یاد نمی آورید ***مشرکان بر خدایان خود هیچ دلیلی ندارند اما خداپرستان برای پرستش خداوند دلیل دارند**انعام،74 تا 80                                                                                   تفکر: 1) چرا چیزهایی مانند ماه،ستاره و...لایق پرستش نیستند؟ص17 1.ناپایدارند 2.مخلوق اند 3.علمی ندارند 4.هدایتگر نیستند 5- محدود به زمان و مکانند

2) حضرت ابراهیم(ع) کدام جهت را برای خود انتخاب کرد؟ ص17 پرستش خدای یگانه و دوری از هر گونه شرک نسبت به خدا و قرار گرفتن در مسیر یکتا پرستی

3) چرا حضرت ابراهیم (ع) این جهت را انتخاب کرد؟چه دلیلی بر درستی کار خود داشت؟ 1.پایداری خداوند 2.خدا خالق است 3.علم خدا همه چیز را فرا گرفته است 4.خداوند هدایتگر است 5. محدود به زمان و مکان نیست

 4) درباره ی آیه ی79 انعام سوالی طرح کنید و به آن پاسخ دهید؟ص17 5) آیا حضرت ابراهیم (ع)با میل خود یکتا پرست شد؟بله- با میل خود و حق گرایانه ص18

درس سوم: کدامین هدف

سوالات متن: 1) منشاء انتخاب هدف انسان ها چیست؟ص26 طرز فکر او(تفاوت در بینش ها)

2)مهم ترین انتخاب هر انسان چیست؟چرا؟ص22 انتخاب هدف زندگی، زیرا این انتخاب است که به تمام برنامه های ما جهت می دهد و رنگ و بوی خاصی به آن می بخشد

3)تفاوت انسان با گیاهان و حیوانات در نحوه رسیدن به کمالات را بنویسید؟ص25 1.استعداد گیاهان به طور طبیعی و استعداد حیوانات به طور غریزی شکوفا می شود اما نهال وجود انسان صرف نظر از برخی جنبه های جسمانی به دست خودش رشد می کند 2.حیوانات و گیاهان هیچ مسئولیتی برای سرنوشت خود ندارند ولی انسان مسئول سرنوشت خود است

 4)نعمت هایی که خداوند به انسان بخشیده کدامند و وظیفه ی هر کدام را بنویسید؟ص25 1.قدرت تفکر:خوبی ها و راه رسیدن به آنها را می شناسد 2.قدرت انتخاب:خوبی ها را بر می گزیند و راه رسیدن به سعادت را می پیماید

 5)چرا انسان مسئول سرنوشت خود است؟ص25 زیرا انسان قدرت تفکر دارد که با آن خوبی ها و راه رسیدن به آنها را می شناسد و قدرت انتخاب دارد که با آن خوبی ها را بر می گزیند و راه رسیدن به سعادت را می پیماید به همین جهت است که انسان مسئول سرنوشت خود است

 6)ویژگی های انسان بزرگ چیست؟ آدم های بزرگ مقاصد بزرگ دارند،زود به پایان نمی رسند و تمام نمی شوند

 7)اگر ما به جای هدف های اصیل هدف های غیر اصیل را انتخاب بکنیم و به آن عمل کنیم چه نتایجی برای ما در پی خواهد داشت؟ص27 عمر ما بی ثمر و به سعادت نخواهیم رسید

 8)در چه صورتی عمر ما بی ثمر و به سعادت نخواهیم رسید؟ص27 اگر به جای هدف های اصیل،هدف های غیر اصیل را انتخاب کنیم

 9)معیار هدف های اصیل چیست؟ص27 1.پایان ناپذیر باشند 2.اگر به عنوان هدف اصلی برگزیده شود به هدف خود خواهیم رسید

 10)معیار هدف های غیر اصیل چیست؟ص27 1.پایان پذیرند 2.به مقداری از آن ها می توان رسید 3- همان هدف های دنیوی هستند

 11- منشاء تفاوت در هدف ها و دلبستگی ها چیست؟ص26 تفاوت در بینش ها، مثال اگر کسی چنین بیاندیشد که محبت به دیگران ارزشمند است می کوشد به دیگران محبت کند و کسی...

12- برای انتخاب صحیح هدف ها به چه چیز نیازمندیم و چه کسی و در کجا این نیاز را برای ما پاسخ داده است؟ص27 نیازمند معیار و ملاک هستیم و خداوند در قرآن کریم

 13 - در چه صورت دارای عمری مفید و به سعادت خواهیم رسید؟ص27 در صورتی که هدف های اصیل زندگی را به درستی شناخته و انتخاب کنیم و عمر خود را صرف رسیدن به آن کنیم

 14- اگر ما در شناخت هدف ها ی اصلی و غیر اصیل دچار تردید یا اشتباه شویم چه عاقبتی خواهیم داشت؟ص27 آن گاه عمر ما و زندگی ما ثمر نخواهد داد و میوه ی رستگاری را نخواهیم چید.

 معنی آیات: هرکس خواستار امر زودگذر (دنیا) است*آن مقدار از آن را که بخواهیم به او می دهیم*به هر کس که اراده کنیم*آن گاه دوزخ را برایش قرار می دهیم*و با خواری و سر افکندگی در آن وارد می شود*و هر کس که خواستار آن جهان است*و برای آن سعی و تلاش کند*درحالی که او مومن است*تلاش آنان پاداش داده خواهد شد***هدف ها دو گونه اند:اصلی و فرعی**و** شرط بهره مندی از نعمت های پایان ناپذیر ایمان است**/**هدف های فرعی هدف هایی اند که اگر آن ها را به عنوان هدف قرار دهیم به تمام آن نمی رسیم**/**هرکس هدف های پایان پذیر را انتخاب کند آخرت خوبی نخواهد داشت ،خواسته های دنیوی پایان پذیرند**/** هرکس هدف های پایان ناپذیر را انتخاب کند آخرت خوبی خواهد داشت**اسراء18و19 برخی از مردم می گویند*خدایا به ما ببخش در دنیا*در حالی که او را در آخرت بهره ای نیست***دنیا به تنهایی برای رستگاری کافی نیست**** کسی که هدف های پایان پذیر را انتخاب کند از هدف های ناپایان پذیر بهره ای ندارد**اما عده ای از آن ها می گویند*خدایا هم در دنیا به ما نیکی عطا کن *و در آخرت نیکی کن*و ما را از عذاب جهنم نگه دار* اینان از آنچه کرده اند بهره ای دارند* و خدا وند سریع الحساب است***دنیا برای سعادت کافی نیست ولی لازم است**** کسی که هدف های پایان ناپذیر را هدف قرار دهد به هدف های پایان پذیر هم می رسد**/ **اگر هدف های اخروی اصل قرار گیرند مانع رسیدن به هدف های دنیوی نمی شوند**بقره 200تا202 آنچه به شما داده شده*کالای زندگی دنیا و آرایش آن است***دنیا و آنچه در آن است فانی است**** هدف های دنیوی فانی هستند و هدف های اخروی پایدار هستند**و آنچه نزد خداست بهتر و ماندگار تر است*آیا نمی اندیشید *قصص60 همانا ما هدایت کردیم او را به راه*خواه سپاسگزار باشد خواه ناسپاس ***انسان دارای قدرت اختیار است**انسان3 *هرکس در گرو کاری است که کرده است***انسان ها مسئول سرنوشت خود هستند** مدثر38 آیات مرتبط با پیام پیام آیات را تکمیل کنید و بگویید معیار کدام هدف است اصلی یا غیر اصلی غیراصیل(اسرا 18) غیر اصیل(اسرا18) اصیل(اسرا19) اصیل اصیل اصیل اصیل غیر اصیل اصیل غیر اصیل 1. برخی هدف ها ودل بستگی ها پایان پذیرند 2. اگر کسی آن ها را به عنوان هدف اصلی بر گزیند ممکن است به مقداری از آن برسد 3. اگر کسی فقط این هدف ها را انتخاب کند به تمام آن می رسد 4. برخی هدف ها پایان نا پذیر و همیشگی هستند 5. اگر کسی آن هارا به عنوان هدف اصلی برگزیند و به سوی آن گام بردارد به هدف خود خواهد رسید 6. هدف های پایان ناپذیر در تقرب به خدا به دست می آید 7. هدف های پایان ناپذیر همان هدف های اخروی هستند 8. هدف های پایان پذیر همان هدف های دنیوی هستند 9. اصل قرار گرفتن هدف های اخروی،مانع بهره مندی انسان از نعمت های دنیایی نمی شوند 10. اگر هدف های دنیوی اصل قرار گیرند،مانع رسیدن به هدف های اخروی می شوند نتیجه: برنامه ریزی انسان باید به گونه ای باشد که هدف های اخروی اصل قرار گیرند و هدف های دنیوی در سایه و تابع آن ها باشند

درس چهارم: برترین هدف

سوالات متن: 1) در میان هدف ها اصلی کامل ترین هدف کدام است؟ص34 وجود ما مجموعه ای از استعداد های گوناگون مادی و معنوی است هرچه هدفی را که بر می گزینیم کاملتر و جامع تر باشد استعدادهای بیشتری را در بر می گیرد و نهال وجود ما هم پربار تر می شود و سراسر وجود ما را شادابی و بالندگی و شور نشاط خواهد گرفت

2) نزدیکی به خدا «یک نزدیکی حقیقی است»یعنی چه؟ص35 یعنی بعد ظاهری و مکانی ندارد ، نزدیکی مکانی و ظاهری نیست ، مثلاً چه بسا دو نفر در یک مکان کنار هم باشند ولی هیچ نزدیکی به هم احساس نکنند ،نزدیکی به خدا نزدیکی حقیقی است همان طور که دوری از او بدترین نوع دوری است 3) شرط تقرب به خدا چیست؟ص35 خدا سر چشمه ی خوبی هاست و انسان به میزان خوبی هایش به او نز دیک می شود به میزان زیبایی ها و خوبی هایی که کسب می کند

4) امام سجاد (ع) دوست داشتن چه چیزهایی را از خدا درخواست می کند؟ ص35 1-دوست داشتن خدا 2-دوستی آنان که خدا را دوست می دارند 3-دوستی هر کاری که او را به خدا نزدیک کند

5) چرا مقصود و محبوب ما ذات خدا وند است؟ص36 هرکس در خود اندکی تامل کند می بیند که در ذات خود در جست وجوی منشا خوبی ها و زیبایی هاست و تا به آن منبع و مبداء نرسد آرامش نیافته از پای نخواهد نشست از آن جا که خداوند سرچشمه تمام خوبی هاست پس مقصود ما خداست        6) ازجمله«من آنچه را که افول می کند دوست ندارم » چه درسی می توان گرفت؟ص36 نباید در زندگی به هدف هایی دل بست که گذراست و پایان پذیر است بلکه باید روی به سوی کسی کرد و دل به کسی بست که پایانی ندارد و خالق کل آسمان ها و زمین است

قرائت: الله که جز او هیچ خدایی نیست*بهترین نام ها برای اوست***جامع تمام خوبی ها خداست** و **شرط داشتن تمامی خوبی ها ، خداست**طه8 همانا من روی بسوی کسی آوردم * که آسمان ها و زمین را پدید آورد ، حق گرایانه(من در ایمان خود خالصم)*ومن از مشرکان نیستم***هر جهتی غیر از خدا گمراهیست** و**هر کاری جز برای خدا شرک است**انعام 79 خداوند به زنان و مردان مومن وعده داد * به باغ هایی از بهشت که در زیر درخت هایشان جوی ها جاری اند* در آن جاودانند ***شرط بر خورداری از نعمت های اخروی ایمان است****شرط بهره مندی از بهترین نیکی ها (بهشت)ایمان است** و خانه های پاک در باغ ها(بهشت های ) جاودان *خشنودی خداوند برتر است *این همان رستگاری بزرگ است***اگر کسی رضایت الهی را داشته با شد همه ی نعمت ها را دارد** **رضایت الهی تمام خوبی ها را در بر می گیرد** و **بهشت دارای مراتب است**توبه72 آنچه نزد شماست فانی می شود*و آنچه نزد خداست باقی است ***هر کاری در صورتی ارزشمند است که برای خدا باشد****هدف های دنیوی فانی شونده و هدف های اخروی پایدارند**و قطعا به کسانی که صبر پیشه کردند*مطابق بهترین اعمالشان پاداش خواهیم داد***صبر یکی از بهترین اعمال است** و**بهشت هر کسی با دیگری متفاوت است**نحل96

اندیشه و تحقیق: 1) بزرگی انسان ها و عظمت آنان به چه چیز بستگی دارد؟چرا ص34 انسان های بزرگ و با عظمت دنبال هدف هایی هستند که جامع ترین و برترین هدف ها باشد(رسیدن به هدف های اصیل و تلاش برای رسیدن به آنها)

 2) عبارات را تکمیل کنید:ص34

الف) اگر هدف ها و دلبستگی هایم را درست انتخاب کنم هریک را ..(کامل تر).برتر و جامع تر...قرار دهم درخت وجود...من پربارتر(پر ثمر تر) خواهد شد...

ب) برترین محبوب...خداست...زیرا...او سرچشمه ی تمام خو بی هاست ... ص36

درس پنجم : تو را چگونه بخوانم

سوالات متن: 1) از چه راه هایی می توان به اوصاف خدا دست یافت؟ص46        1-کتاب خلقت(آینه هستی) 2-کتاب زندگی(قرآن)                              2) حدیث«ما عَرَفناکَ حَقَّ مَعرِِِِِِِِِِِِفَتِکـ» را ترجمه کنید وبگویید از کیست ودر مورد چیست؟ص45

 آن چنان که شایسته ی معرفت توست تو را نشناخته ایم –رسول خدا(ص)-عدم شناسایی کامل خدا، انسان قادر به شناخت کامل و چیستی خدا نیست.                                                                                       3) چرا خداوند را آنگونه که شایسته ی اوست نمی توانیم بشناسیم؟و کدام آیه بیانگر این حقیقت است؟ص48 انسان محدود است و خدا نامحدود، موجود محدود را توان آن نیست که بر موجود نامحدود احاطه یابد. شوری 11،روم27 پس انسان نمی تواند بر خدا احاطه یابد و او را بطور کامل بشناسد   4)چه راه هایی برای معرفت به خدا و توصیف او پیشنهاد شده؟ و کدام بیانگر این حقیقت است؟ ص48 انسان می تواند به وسیله ی آفریده ها و زیبایی هایی که در عالم هستی وجود دارد و همچنین از نام های نیکوی خدا که در قرآن آمده به خدا معرفت پیدا کند ،زیرا هر موجودی که این زیبایی ها را می بخشد خود دارای آن هست. پس بنابر این ما نمی توانیم به طور مستقیم به خداوند شناخت پیدا کنیم و او را بشناسیم یاسین 32تا39،شوری 11  

5) چرا خدا مانند مخلوقات نیست؟ و کدام بیانگر این حقیقت است؟ ص49 زیرا خدا علت است وهمه معلول- او خالق است و همه مخلوق-همه محدود و او نامحدود- اوکامل و همه ناقص ،او جاوید است و همه فانی ، و وجود نا محدود یکی بیشتر نیست. شوری11 بنابر این هیچ یک از مخلوقات نمی توانند مانند او باشند صافات180،شوری11

تامل در متن: ص49 محیی: خدا زمین مرده را زنده می کند.یس33 قادر: خداوند بر زنده کردن مو جودات و حرکت منظم ستارگان و...تواناست .یس33 رازق: خداوند به همه ی موجودات روزی می رساند .یس34 و35 خالق: خداوند آنچه در آسمان ها و زمین است را آفریده است . شوری11 مدبر: خداوند همه ی موجودات را به بهترین شکل اداره می کند. یس36و37 مقدر: خدواند حرکت خورشید ، ماه ، ستارگان و شب و روز را اندازه گیری کرده است خداوند موجودات را اندازه گیری کرده و بطور دقیق آراسته است. (یس39)حکیم: خداوند کار بیهوده انجام نمی دهد و کارهای او در نهایت استحکام کمال است. روم27 رحیم: خداوند نسبت به تمام موجودات مهربان است . یس33تا39 علیم: خداوند داناست و نسبت به اعمال همه ی مخلوقات آگاه است . یس38

 قرائت: او پدید آورنده ی آسمان ها و زمین است*همسرانی از جنس خودتان برایتان آفرید*و از چهار پایان نیز جفت هایی آفرید*شما را در این (طریق) بسیار پراکنده می گرداند*نیست مثل او چیزی*و او شنوا و بیناست***هیچ یک از موجودات صفات خدا را ندارند**انسان نمی تواند بر خدا احاطه یابد و آن چنان که شایسته اوست او را بشناسد*شوری11 برای اوست صفت بر تر *در آسمان ها و زمین*و او شکست ناپذیر حکیم است*روم 27 در زمین برای اهل یقین نشانه هاست*و نیز در خودتان*آیا نمی نگرید***تمام مخلوقات نشانه های خدا هستند** ذاریات 20و21 پاک است پروردگارت خداوند شکست ناپذیر*از آنچه وصف می کنند***هر توصیفی برای خدا غیر از آنچه که خودش آن گونه توصیف کرده اشتبا ه است**«بنابر این هیچ یک از مخلوقات مانند او نیستند» صافات 180 و یک نشانه برای آنها زمین مرده است*آن را زنده کردیم* از آن(زمین) دانه ها را خارج کردیم *که از آن می خورند* و در آن باغ هایی قرار دادیم *از نخل ها و انگورها *و در آن چشمه هایی روان کردیم *تا بخورند از میوه ی آن*در حالی که حاصل عمل آنها نیست*آیا شکر نمی کنند*پاک و منزه است کسی که همه ی زوج ها را آفرید*از آنچه از زمین می رویاند *و از خودشان * و از آنچه نمی دانند *و نشانه ی دیگر برای آن ها شب است*روز را از آن می گیریم *و آنگاه آنان در تاریکی فرو می روند*و خورشید روان است *به سوی قرار گاه خود*این اندازه گیری شکست ناپذیر داناست*و برای ماه منزل هایی معین کردیم *تا مانند شاخه ی خشک خرما هلالی شکل شود*«خداوند نسبت به همه ی موجودات مهربان است»یس 33تا39       

درس ششم : در حمد و تسبیح محبوب

 سوالات متن: 1- از چه راه هایی می توان به صفات خدا پی برد بامثال؟ ص53

الف)تدبر و تفکر درکتاب خلقت:وقتی نظم و غایتمندی را در مخلوقات می بینیم حکیم بودن خدا را در می یابیم ب) تدبر و تفکردرکتاب زندگی ( قرآن):هر گاه قرآن را می گشاییم و با کلمه ی «بسم الله الرحمن الرحیم» مواجه می شویم رحمان و رحیم بودن او را درک می کنیم

2- چه زمانی می توان به حکیم بودن خدا پی برد؟ص53 با مشاهده ی نظم و غایتمندی مخلوقات   

3- چرا خداوند همه ی صفات نیکو را دارد؟ص56 زیرا خداوند وجودی کامل است و هر وجود کاملی همه ی صفات خوب و نیکو را دارد و اگر حتی یک صفت نیکو را نداشته باشد ناقص می شود و از کامل بودن خارج می گردد و به دیگران نیاز مند می شود پس خداوند همه ی صفات خوب و نیکو را دارد «الله الصمد»

4- چرا خداوند صفاتی را که نشانه ی نقص باشند ندارد؟ص56 زیرا پذیرش هر نقصی در خداوند به معنای پذیرش کامل نبودن او و به معنای محتاج بودن و نیازمند بودن اوست در حالی که این مخلوقات هستند که نیازمندند و خداوند مبرّا و منزّه از نیاز است

5- آیا می توان هر صفتی که در مخلو قات است به خدا نسبت داد؟ص56 هر حُسن و کمالی که مخلوقات دارند از خالق دریافت کرده اند کسی می تواند کمال و خوبی به دیگری بدهد ، که خود آن را دارا باشد بنابر این خداوند سر چشمه ی همه ی کمالات است اما صفاتی که از نقص و محدودیت مخلوقات سرچشمه می گیرد در خدا نیست مثل جهل که نبود علم است و... که همه نوعی نقص و کاستی هستند و چیزهایی نیستند که لازم باشد خداوند آن ها را دارا باشد

6- صفات ثبوتی را تعریف کنید؟ص57 صفاتی که جنبه ی کمالی دارد مثل قدرت، علم، رحمت و ... را صفات ثبوتی می نامیم و به خدا نسبت می دهیم یعنی خدا این صفات را داراست

 7- صفات سلبی را تعریف کنید؟با مثال ص57 صفاتی که از نقص و نیاز ناشی می شوند مثل جهل و عجز و... را صفات سلبی می نامیم این ها را از خدا سلب می کنیم یعنی خدا وند این صفات را ندارد و ازآن ها پاک و مبرّاست

8- حمد به معنی...ستایش...وتسبیح به معنی...پاک دانستن...و...منزه دانستن...است. ص58

9- چرا خداوند را حمد و ستایش می کنیم؟ص58 به دلیل کمالات و زیبایی های او

10- چرا ستایش و حمد واقعی برای خداست؟ص58 زیرا همه ی زیبایی ها و خوبی ها از اوست 11

11- درحمد و ستایش همواره...صفات ثبوتی...را بیان می کنیم و در تسبیح ،خدا را از...صفات سلبی... پاک ومنزه می داریم ص58

12- معیار و ملاک توصیف خداوند به برخی از صفات چیست؟ص58 هر صفتی که نشانه ی کمال است و مخلوق از خالق دریافت می کند ازصفاتی است که خداوند آن را داراست.

 13- چرا نمی توانیم برخی از صفات را به خداوند نسبت دهیم؟ص58 زیرا برخی از این صفات از نقص و محدودیت سرچشمه می گیرند وپذیرفتن آن ها در خداوند به معنای پذیرش کامل نبودن او و به معنای پذیرش محتاج و نیازمند بودن اوست.

 14- چه تفاوتی میان صفات خدا و صفات انسان ها وجود دارد؟ 1- صفاتی که خود انسان ها دارند و کمال محسوب می شوند ازخودشان نیست ولی صفات خداوند از خودش است و خداوند سر چشمه ی همه ی صفات کمالی است. 2- موجودات، دارای صفات کمالی و نقصی هستند ولی خداوند تنها دارای صفات کمالی است. 3-  صفات کمالی انسان دارای محدودیت است ولی صفات خداوند نا محدود است. 4- صفات انسان کم و زیاد می شود ولی صفات خداوند کم و زیاد نمی شود.

15- اصطلاحات زیر را تعریف را توضیح دهید؟ص58

حمد: دادن صفاتی به خداوند که داراست و نشانه ی کمال است

تسبیح: صفاتی را که نمی توانیم به خدا نسبت دهیم و خدا آن ها را دارا نیست و نشانه ی نقص و نیاز است

قرائت: او خدایی است که معبودی جز او نیست * دانای پنهان و آشکار است* و او بخشنده و مهربان است* او خدایی است که معبودی جز او نیست *فرمانروای پاک*سلامت و ایمنی بخش*نگاهبان با عزت مقتدر*صاحب کبریا و بزرگی* و خداوند پاک و منزه است از آنچه برای آو شریک قرار می دهند*اوست خدای آفریننده ی هستی بخش صورت گر *برای او نام های نیک است* آنچه در آسمان ها و زمین است تسبیح اومیگویند *و او شکست ناپذیر داناست*/ ** اسم های نیکو ازآن خداست**از صفات کمالی خداوند نامحدود بودن،خالق ،... است**حشر 22تا24 برای خداوند شریکانی از جن قرار دادند*در حالی که خداوند آن ها را خلق کرده است*و برای او پسران و دخترانی پنداشتند*از روی بی دانشی*او پاک و منزه است از آنچه به آن وصف می کنند***خداوند هر صفتی را که نشانه ی نقص و کاستی باشد ندارد**انعام 100

 درس هفتم: در پناه ایمان

سوالات متن: 1- چه وقت شناخت منجر به عمل می شود؟ص62وقتی که آن شناخت به مرحله ی ایمان برسد

2- این سخن از کیست و چه پیامی دارد؟ص65 از امام علی(ع)_هر قدر ایمان بیشتر باشد عمل بهتر می شود(ایمان بدون عمل و عمل بدون ایمان معنایی ندارد)

3- ایمان چیست؟ص66 ایمان همان باور و اعتقاد قلبی همراه با حب و دوستی به حق و اعتماد و اطمینان است که شوق به سوی عمل را در انسان ایجاد می کند

4- قلب در چه صورتی برای پذیرش حقیقت و راه زندگی آماده می شود؟ص66 در صورتی که از زشتی ها دور و به زیبایی ها آراسته گردد

 5- زیبایی های قلب برای پذیرش حق و حقیقت کدامند؟ص67 الف)سلامتی قلب از بیماری و گناهان ب)توجه قلب به هدف های زیبای زندگی و یاد خدا ج) بینایی قلب برای مشاهده ی حقایق و زیبایی های زندگی . د) باز بودن قلب بر روی آنچه با تفکر به دست آمده است .

6- زشتی های قلب که مانع پذیرش حق و حقیقت می شوند کدامند؟ الف)داشتن حالت انکار و تکبر در مقابل حقیقت ب)غفلت از هدف های زیبای زندگی و یاد خدا ج)سخت شدن قلب و نداشتن احساس در مقابل خوبی ها و زیبایی ها. د)بسته شدن قلب بر روی حقایق و آنچه با تفکر به دست آمده است.

7- ایمان درختی است که در...قلب...جوانه می زند.ص67

8- چه تفاوتی میان «شناخت»و«ایمان»وجود دارد؟ص65 شناخت باعث عمل نمی شود ولی این ایمان است که باعث عمل می شود جایگاه شناخت عقل است و جایگاه ایمان قلب است.

 9- قلب ما منزلگاه کیست؟ ایمان به خدا ص67

10- قلب مقدس ترین حرم عالم هستی است. ص67

11- چرا علاوه بر شناخت هدف ایمان به آن نیز لازم است؟ص66 عقل با تفکر در آیات الهی و با استفاده از راه های معرفت بخش می تواند خوب را از بد تشخیص دهد و به ما معرفی کند. اما این کار عقل برای انتخاب خوبی ها و رفتن به سوی آن ها کافی نیست قلب هم باید به کمک بیاید.

12- تفاوت هایی که علم و ایمان در مقابل یکدیگر دارند را بنویسید. علم ایمان 1- توانستن خوب خواستن 2- ساختن ابزار ساختن مقصد و هدف 3- سرعت دادن جهت دادن 4- ساختن طبیعت ساختن انسان 5- زیبایی عقل زیبایی روح و قلب 6- انقلاب بیرون انقلاب درون 7- سازگاری انسان با جهان سازگاری انسان با خودش

 قرائت: قطعاً این قرآن *به آنچه استوارترین(راه ها) است هدایت می کند *و مو منان را بشارت می دهد *کسانی که کارهای نیک انجام می دهند*که برای آن هاپاداش بزرگ است*اسراء 9 هر کسی که کار شایسته انجام دهد*چه مرد و چه زن*در حالی که او مومن است*او را به حیاتی پاک زنده می کنیم*وقطعا به آن ها پاداش خواهیم داد*مطابق بهترین اعمالشان***عمل صالح ثمره و نتیجه ی ایمان است**و **ایمان معیار ارزشمندی عمل صالح است زیرا هر عمل صالح به شرط ایمان پذیرفته ی خداست و پاداش خواهد داشت در غیر این صورت عمل صالح پاداش ندارد**تنها شناخت به عمل منجر نمی شود بلکه باید ایمان نیز به کمک شناخت بیاید **نحل 97 بادیه نشینان گفتند: ما ایمان آوردیم*بگو ایمان نیاورده اید*بلکه بگویید اسلام آوردیم*و هنوز ایمان در دلهایتان وارد نشده است* و اگر از خدا و رسولش اطاعت کنید*از پاداش اعمال شما چیزی نکاهد*همانا خدا آمرزنده ی مهربان است* **جایگاه ایمان قلب است**حجرات 14

 

درس هشتم: در وادی امن سوالات متن:

1- چرا نوجوانان و جوانان به ملکوت آسمان نزدیکترند؟ص74 به خاطر خلوص و پاکی دل و بی آلایشی بیشتر آنها می باشد که درهای لطف خداوند بر روی آنان بازتر است

 2- راه های رسیدن به ایمان و تقویت آن را نام ببرید؟ص75تا76 الف) تفکر پیرامون آیات خدا در گستره ی هستی ب) توجه دائم به خداوند و ذکر و یاد او ج) توجه به نعمت های خدا د) انجام نیکی ها و دوری از گناهان

3- یکی از حکمت های نماز پنج گانه را بنویسید؟ص75 زنده نگه داشتن یاد خدا در تمام طول شبانه روز در دل مومن

 4- ایمان و تقرب به خدا چه اثراتی برای ما دارد؟ص77 تحولی شگرف وجود ما را فرا خواهد گرفت به طوری که گویا تولّدی جدید آغاز شده است «آیا آن کس که مرده بود و ما با ایمان زنده اش کردیم و برای او نوری قرار دادیم که به وسیله ی آن در میان مردم راه می رود همانند کسی است که در تاریکی است و از آن خارج شدنی نیست؟»

5- جامعه ی ایمانی چگونه شکل می گیرد؟ص77 اگر جوانه های ایمان در مجموعه ی اعضای یک جامعه پدیدار شود

6- ویژگی های انسان مومن چیست؟ص77 الف) آرامش روحی خاصی دارد ب) از شادابی و لذت معنوی بر خوردار است ج) در قضاوت ها و تصمیم ها خدا را در نظر می گیرد د) احساس رضایت درونی از خدا دارد

 7- ویژگی جامعه ی مومن چیست؟ص78 الف)با یکدیگر برادری و مودت دارند ب)در مسیر خیر و نیکی یکدیگر را یاری می دهند ج)در مقابل بیگانگان عزیز و سلطه ناپذیرند د)یکدیگر را به حق و پایداری در راه حق فرا می خوانند

8-  امام صادق(ع) نسبت صبر و ایمان را چگونه بیا ن کردند؟ص79 نسبت صبر به ایمان مانند نسبت سر به کل بدن است همان طور که اگر سر از بین برود بدن هم از بین می رود اگر صبر از دست رود ایمان هم از بین می رود

9- توجه دائم به خداوند و ذکر و یاد او یکی از راه های تقویت ایمان است آنرا توضیح دهید. ص75 حضور خداوند در خاطر ما در همه ی لحظات زندگی در آغاز صبح در طول روز و در هنگام کار و تحصیل و در انتهای شب ارتباط ما را با او افزایش می دهد و به تدریج به پیوندی استوار می انجامد. یکی از حکمت های نماز پنج گانه زنده نگه داشتن یاد خدا در دل مومن است.

10- چگونه شناخت خود را به مرحله ی ایمان برسانیم و ایمان را تقویت کنیم؟ص75 قران کریم و پیشوایان معصوم(ع) راه های رسیدن به ایمان را به ما نشان داده اند.این راه ها هم ما را از مرحله ی شناخت به مرحله ی ایمان می رسانند و هم سبب تقویت و محکم شدن آن ها می شود.

11- یکی از راه های تقویت ایمان تفکر پیرامون آیات خدا در گستره ی هستی است آن را توضیح دهید؟ص75 آنچه در جهان است نشانه های زیبایی علم قدرت و رحمت خداست . توجه به این نشانه ها یاد خدا را در دل ها زنده می کند و لطف و رحمت او را به ما یاد آور می شود و در نهایت بر دوستی و محبت ما به خدا می افزاید .

12- یکی از راههای تقویت ایمان توجه به نعمتهای خدا است آن را توضیح دهید ؟ص76 اگر به زندگی خود توجه کنیم نشانه های لطف و رحمت خدا را به روشنی در آن می بینیم این نشانه ها در زندگی هر کس و متناسب با حالات درونی او به صورتی جلوه می کند و به یادآوردن الطاف الهی یاد او را در دلها زنده نگه می دارد و قلب را به او نزدیک تر می سازد .

 13-  انجام نیکی ها و دوری از گنا هان یکی از راه تقویت ایمان است آن را توضیح دهید؟ ص76 هر عمل نیک دل را نورانی می کند و هر گناه چون غباری صفحه ی دل را می پوشاند و به اندازه ی خود مانع رسیدن نور حقیقت به آن می گردد .باید بکوشیم دل خود را با عمل به نیکی ها نورانی تر کنیم و با دوری کردن از گناهان رشته ی محبت خود را با خدا استوار تر سازیم .

 14- امام صادق (ع) انسان خوش بین به خدا را چگونه توصیف می کند ؟ص79  خوشبینی به خدا آن است که جزء به او امید نداشته باشیم و جزء از گناهانت نترسید .

15- به فرموده ی پیامبر اکرم(ص) در قیامت بهترین عمل در ترازوی کارهای مومن چیست ؟ص79 در قیامت در ترازوی کارهای مومن عملی بهتر از «حُسن خُلق» نمی گذارند.

16- امام صادق ( ع ) درباره ی رابطه ی بین ایمان و حیاء چه فرموده است ؟ص79 حیاء و ایمان همراه همند و به یک رشته بسته شده اند .اگر یکی از آنها برود دیگری هم خواهد رفت

17- امام صادق(ع) ایمان چه کسی را کامل می داند ؟ص79 هرکس دوستی هایش بخاطر خدا و دشمنی هایش بخاطر خدا باشد و برای خدا به مردم ببخشد از کسانی است که ایمانش کامل است .

18- سخن امام خمینی (ره) را در باره ی جوانان و پاک زیستن در این دوران را مختصراً بنویسید؟ص74 شما جوانان از حالا باید شروع کنید به جهاد اکبر و نگذارید که قوای جوانی از دستان برود هر چه قوای جوانی از دست برود ریشه های اخلاق فاسد در انسان زیادتر می شود و جهاد مشکل تر.جوان زودتر می تواند در این جهاد پیروز بشود نگذارید در اصلاح حال خودتان زمان جوانی به پیری بیفتد از حیله هایی که نفس انسان به انسان می زند و شیطان به او پیشنهاد می کند این است که بگذار برای آخر عمر توبه کن این یک طرح شیطنت آمیز است که نفس انسان پیاده می کند انسان تا قوای جوانیش هست تا روح لطیف جوانی هست تا ریشه های فساد در او کم است می تواند خودش را اصلاح کند

 قرائت: قطعا مومنان رستگار شدند *آنها که در نمازهایشان خشوع دارند* وآنها که از لغو و بیهودگی روی گردانند*و آنها که زکات را انجام می دهند*مومنون 1تا4 همانا در آفرینش آسمان ها و زمین*و آمد و شد روز و شب* نشانه هایی برای خردمندان است ***یکی از راه های تقویت ایمان تفکر پیرامون آیات خدا در گستره ی هستی است**آل عمران 190 ای کسانی که ایمان آوردید*خدا را بسیار یاد کنید*و تسبیح گویید*بامداد و شامگاه*** یکی از راه های تقویت ایمان توجه دائم به خداوند و ذکر و یاد اوست** احزاب 41تا42 ای کسانی که ایمان آوردید *نعمت خدا را بر خودتان به یاد آورید***یاد نعمت های خدا باعث تقویت ایمان می شود**احزاب 9 مومنان واقعی کسانی اند که*به خدا و فرستاده اش ایمان آورده اند*سپس شک نکردند*و با مالها و جانهایشان جهاد کردند*در راه خدا*آنها راستگویانند*** یکی دیگر از راه های تقویت ایمان انجام نیکی ها و دوری از گناهان است** حجرات 15 آیا مردم پنداشته اند *آن ها را وا می گذارند*به صرف این که بگویند ایمان آوردیم*و آزموده نمی شوند؟*عنکبوت 2 همانا مومنان کسانی اند* که وقتی یاد خدا می شود دل هایشان ترسان است*و چون آیات خدا بر آنها تلاوت شود* ایمانشان افزوده می گردد*و بر پروردگارشان توکل می کنند *انفال 2 کسانی که ایمان آوردند*و به یاد خدا دلهایشان آرامش می یابد*بدان(آگاه باشید)که دل ها به یاد خدا آرامش می یابند*رعد28 هرکه در این بزم مقرّب تر است جام بلا بیشترش می دهند ناز پرورد تنعّم نَبَرد راه به دوست عاشقی شیوه رندان بلا کش باشد

درس نهم : عزم خوب زیستن

سوالات متن:

 1- هدف اصلی زندگی ما چیست؟ص85 هدف اصلی زندگی ما رسیدن به خوبی ها و زیبایی های جاودان است و می دانیم که همه ی اینها در خدا جمع است پس هدف و مقصود ما خداست

2- در چه صورت زندگی ما مفید و لذّت بخش خواهد بود و از سر در گمی نجات خواهیم یافت؟ص85 هدف اصلی زندگی ما رسیدن به خوبی ها و زیبایی های جاودان است و می دانیم که همه ی اینها در خدا جمع است پس هدف ومقصود ما خداست. هرکس این هدف را دریابد و زندگی اش را صرف رسیدن به آن کند زندگی او لذت بخش و مطمئن خواهدبود و از سردرگمی نجات خواهد یافت

 3- آثار وفای عهد با خدا چیست؟ص87 خدا به زودی به او پاداش بزرگی خواهد داد.

 4- آثار بد شکستن عهد الهی چیست؟ص87 الف)اورا در آخرت بهره ای نیست ب)خدا به او(به دیده ی رحمت) ننگرد ج)با او سخن نمی گوید د)او را پاک نمی گرداند هـ)برای اوست عذابی دردناک

5- عزم به چه معناست؟ص90 به معنی اراده قصد و آهنگ به سوی هدفی است

 6- آثار عزم قوی را بنویسید؟ص91 تحمل سختی ها- شکیبایی- استواری- اعتماد

7- سفارش لقمان به فرزندش چیست؟ص91 برآنچه بر تو می رسد استقامت کن که این از آثار اراده و عزم در کارها است

8- خداوند راه سعادت ما را با رضایت خود قرین ساخته یعنی چه؟ص91 یعنی خداوند زمانی از ما راضی خواهد بود که ما در راه سعادت و خوشبختی گام بر داریم و زمانی از ما ناراضی خواهد بود که ناامیدی و شقاوت بر ما سایه افکند پس عهد ما با خدا هم رضایت او و هم سعادت ما را به دنبال دارد. 9- دینداری چه زمان کاملتر است؟ص91 هر قدر ما در پیمان خود استوار باشیم دینمان کاملتر است

10- از کجا بدانیم آنچه خداوند از ما می خواهد برای سعادت ماست؟ص91 خداوند در نهایت بی نیازی است و نقصی هم ندارد که بخواهد با در خواست کردن از ما آن را بر طرف سازد و ما هم از خود چیزی نداریم که تقدیم خدا کنیم بلکه هر چه داریم از اوست

11- رضایت خدا در...سعادت...ما و اطاعت از او راه سعادت ماست ص91

 12- مراحل عهد و میثاق به خدا را بنویسید؟ و مختصراً توضیح دهید ص92 تا95 الف)قدم گذاشتن در راه:فرد در این مرحله جهت گیری میکند و آینده ی خود را معین می سازد ممکن است ابتدا با دستورات الهی چندان آشنا نباشد و خطا هایی انجام دهد ولی چون جهت او درست بوده به تدریج اعمال خود را اصلاح می کند ب)تجدید عهد:در هر بامداد با قیام در برابر پروردگار تجدید میثاق می کنیم و عهد خود با خدا را مرور می کنیم این تجدید میثاق روزانه غفلت و سهل انگاری را می زداید و ما را در عمل ثابتد قدم تر می نماید. ج)تکمیل عهد:به تدریج عزممان بیشتر می شود و در می یابیم که حرکات جدیدی در وجود خود می توانیم آغاز کنیم و صفات پسندیده ای را در خود تقویت نماییم و یا صفات ناپسندی را از دور سازیم

13- اصطلاحات زیر را تعریف کنید؟ واجب: اعمالی که برای پیمودن راه سعادت به آنها احتیاج داریم و بدون آنها نمی شود این راه را پیمود

حرام: کارهایی که ما را از سعادت دور می کنند و مانع رسیدن به آن می شوند مستحب: این اعمال واجب نیستند ولی رفتن به سوی سعادت را آسانتر می سازد و به آن سرعت می بخشد و انسان را به درجات برتر رستگاری می رساند مکروه: اعمالی که حرام نیستند ولی رسیدن به سعادت را کُندتر می کند و توفیق رسیدن به درجات والا را سلب می کند مباح: اعمالی که نه حرام و نه واجب است و نه مستحب و یا مکروه مثل بازی کردن و ..را مباح گویند

14- محتوای اصلی عهد انسان با خدا چیست؟ص92 انجام واجبات و ترک محرمات، همان پیمودن راه رستگاری و کسب رضای خداست و محتوای همان عهدی است که انسان با خدا می بندد

15- شرط انجام اعمال مباح چیست؟ ص93 باید احکام اسلامی مربوط به آن ها را رعایت کنیم

16- راه شناخت واجبات ومحرمات چیست؟ سوال از متخصص است که او را مجتهد می گویند

 17-  میزان دینداری ما به چه چیز بستگی دارد ؟به میزان وفاداری ما به عهد و پیمانی است که با خدا بسته ایم .

18- تفاوت درجات انسانها به درجات عزم آنهاست.ص91

19- عزم چه رابطه ای با اختیار دارد ؟ص90آدمی با عزم و اراده ی خود آنچه را انتخاب کرده عملی می سازد به همین جهت عزم ظهور گوهر انسانیت یعنی اختیار است .

 20- چرا انسانهای با اراده و مصمم را دوست داریم و از انسانهای بی اراده خوشمان نمی آید ؟ چون انسان ذاتا" خوبی ها را دوست دارد و انسانها ی صاحب عزم دارای خوبی ها هستند امّا انسانهای فاقد عزم به دلیل داشتن بدی هایی که دارند خوشایند ما نیستند .

 21- نتایج پیمان شکنی با خدا عبارت است از: ص87 آنها را در آخرت بهره ای نیست و خدا در روز قیامت با آنها سخن نمی گوید و به آنها به دیده رحمت نمی نگرد و آنها را پاک نمی گرداند و عذاب دردناکی در انتظار آنهاست.

 قرائت: الگو نیکو برای شما بوده است *ابراهیم و کسانی که با او بودند*ممتحنه 4 و کیست از جهت دین نیکو تر *از آنکه روی خود را تسلیم خدا کرده*او نیکو کار باشد*و از آیین ابراهیم حق گرا پیروی می کند*خدا ابراهیم را دوست انتخاب کرد***از آثار عزم،نیکوکاری،مطیع بودن و حق گرا بودن است **نساء 125 کیست که روی بگرداند*از آیین ابراهیم*مگر آنکه نابخردی پیشه کند*** هر کس که راه راست را از دست دهد نادان است**بقره 130 و هرکس که وفا کند*به عهدی که با خدا بسته است*به زودی به او پاداشی بزرگ خواهد داد * **نتیجه ی وفا ی به عهد،پاداش بزرگ است**فتح 10 همانا کسانی که می فروشند* پیمان خدا و سوگندهایشان* را به بهایی اندک* آنان را بهره ای نیست* در آخرت* و خدا با آنان سخن نگوید*و به آنان در روز قیامت ننگرد * و آنها را پاک نمی سازد *و عذاب دردناکی برای آنهاست *آل عمران 77 پایداری کن همان طور که* پیامبران اولواالعزم پایداری کردند * **پیامبران همه ی خوبی ها را دارند **احقاف 35 و اگر پایداری کنید *و پر هیز گاری کنید*این همان عزم در کارهاست**از نشانه های عزم ، پایداری و پر هیزگاریست** لازمه ی وفای به یک عهد و موفقیت در انجام آن تقوا و پایداری است**آل عمران 186

 

درس دهم : پایداری در عزم

سوالات متن

1- نتیجه ی خوب انجام عهد چیست؟ص96برای نفس اطمینان می آورد و شادابی و نشاط می بخشد.

2- نتیجه ها ی بد شکستن عهد چیست؟ص96سستی اراده و ضعف نفس را در پی دارد

3- عوامل تقویت کننده ی عزم چیست؟ص99 تاص102 الف) تسریع در انجام تصمیم ب) تو جه به حضور در پیشگاه خدا و فرشتگان ج) توجه به عاقبت و ثمرات پایداری در تصمیم د) داشتن دوست وهمراه ه) رعایت اصل اعتدال و) رعایت اصل تدریج و تداوم

 4- سخن امام صادق(ع) در مورد تسریع در انجام تصمیم چیست؟ص99 کسی که بر انجام کاری خیری همّت کرده در عمل به آن تسریع کند و آنرا به تاخیر نیندازد

 5- این سخن از کیست؟ در مورد چیست؟ص100 امام علی (ع)_تسریع در انجام تصمیم

6- امام علی (ع) تامل و درنگ در چه چیزی را جایز نمی داند؟ص100 در فرصت هایی که برای انجام کار خیر به دست می آید

 7- غفلت یعنی چه؟ فرقش با فراموشی چیست؟ص100 غفلت یعنی بی توجه بودن و سست شدن نسبت به هدف و راه رسیدن به آن، ولی غفلت با فراموشی تفاوت دارد و لذا شخص فراموش کار مقصر نیست بلکه کسی سزاوار سر زنش است که فراموشی وی از روی غفلت بوده

 8- پیامبر(ص) به امام علی (ع) در مورد رعایت اصل اعتدال چه فرمود؟ با مثال ص101 یا علی این دین استوار و متین است به نرمی و ملایمت وارد آن شو و کاری نکن که نَفسَت از عبادت پروردگار متنفر شود سوارکاری که به مرکب خود زیاد فشار بیاورد نه مرکب را حفظ می کند ونه خود مسیر را طی می کند

9- رسول خدا(ص) در مورد محبوب ترین اعمال چه می فرماید؟ ص102 محبوب ترین اعمال با دوامترین آن هاست گرچه اندک باشد

 10- یکی از عواملی که رعایتش باعث عدم سستی در انجام عزم می شود «تسریع در انجام تصمیم» است آن را توضیح دهید؟ص100 وقتی انسانی وضعیت فقرا را می بیند تصمیم می گیرد بخشی از وقت خود را در راه کمک به نیازمندان اختصاص دهد یا وقتی در حال و هوای شبهای قدر قرار می گیرد و حال معنوی پیدا می کند عهد می بندد که خطا های خود را ترک نماید در این میان برخی از افراد هستند که چون از آن شرایط و حال و هوا بیرون آمدند سست می شود و تصمیم خود را فراموش می کنند به همین خاطر نباید میان تصمیم و عمل فاصله بیفتد.

 11- یکی از عواملی که رعایتش باعث عدم سستی در انجام عزم می شود « توجه به حضور در پیشگاه خداوند و فرشتگان » است آن را توضیح دهید؟ ص102 توجه به حضور در پیشگاه خداوند سبب می شود که او را ناظر بر اعمال خود ببینیم و از برداشتن قدم های مخالف با عهده و پیمان منصرف شویم . همچنین توجه به حضور فرشتگان که نویسندگان اعمال ما هستند مانع نقض عهد و پیمان است .

 12- یکی از عواملی که رعایتش باعث عدم سستی در انجام عزم می شود « توجه به عاقبت و ثمرات پایداری در تصمیم » است آن را توضیح دهید؟ ص102 به یاد آوردن ثمره ی شیرین وفای به عهد و موفقیت های حاصل از آن و نیز توجه به عاقبت تلخ و تأسف بار شکستن پیمان، انسان را در عزم خود استوار می کند و نمی گذارد که پیمان شکسته شود و از دست برود.

 13- یکی از عواملی که رعایتش باعث عدم سستی در انجام عزم می شود « داشتن دوست هم فکر وهمراه » است آن را توضیح دهید؟ص103 بیشتر اوقات وقتی ما تصمیم به انجام کار مهمی داشته ایم وجود دوستان همراه در پیشرفت کار و موفقیت ما موثربوده است تشویق دوستان همراهی آنها با ما و نشان دادن راه حلهای مناسب در مسیر کار سبب می شود که آن تصمیم بر ما آسان و با دلگرمی بیشتر راه را ادامه دهیم.

14- سخن امام علی(ع)را در مورد تسریع در انجام تصمیم را بنویسید؟ ص100 تأمل و درنگ از شتاب کردن بهتر است مگر در فرصتها یی که برای انجام کار خیر به دست می آید.

 15-  سخن پیامبر اکرم(ص) در مورد رعایت اصل تدریج و تداوم چیست؟ص102 محبوب ترین کارها نزد خدای متعال با دوام ترین آنهاست گر چه اندک باشد.

16- یکی از عواملی که رعایتش باعث عدم سستی در انجام عزم می شود « رعایت اصل اعتدال » است آن را توضیح دهید؟ ص101 گاه فرد تصمیم به کاری می گیرد که فوق توان و طاقت اوست همین امر سبب ناکام ماندن او می شود بنابر این باید به توانایی جسمی و روحی خود توجه کنیم و تصمیمهایی متناسب با توانایی خود بگیریم .رعایت اعتدال و میانه روی در کارها ضروری است .

 17- یکی از عواملی که رعایتش باعث عدم سستی در انجام عزم می شود « رعایت اصل تدریج و تداوم » است آن را توضیح دهید؟ ص102 برای این که تصمیم های ما پا برجا بماند و تا پایان زمان تعیین شده ترک نگردند رعایت اصل تدریج ضروری است تدریجی عمل کردن است که سبب دوام عمل می شود.

قرائت: به سوی آمرزش پروردگارتان بشتابید*و بهشتی که وسعتش آسمان ها و زمین است*که برای پرهیزگاران آماده شده است***یکی از عوامل تقویت عزم تسریع در انجام تصمیم است**آل عمران 133 آن ها کسانی اند که در کارهای خیر می شتابند*و آنان به سوی خیرات پیشی می گیرند*مومنون 61 تقوای الهی را پیشه کنید و بدانید* همانا خدا به آنچه انجام می دهید بیناست* بقره 233 چشمها او را درک نمی بینند*در حالی که او چشمها را می بیند*و او دقیق و آگاه است*انعام103 همانا بر شما مراقبانی است* والا مقام و نویسنده ی*آنچه انجام می دهید می دانند*** توجه به حضور در پیشگاه خداوند و فرشتگان از عوامل تقویت عزم است**انفطار 10 تا 12 کسانی که گفتند پروردرگار ما الله است*آنگاه استقامت کردند**نه ترسی بر آنها نیست*و نه اندوهگین می شوند* آنها اهل بهشت اند *و در آن جاودانند*پاداشی است به خاطر آنچه انجام می دادند*** توجه به عاقبت و ثمرات پایداری در تصمیم از عوامل تقویت عزم است** ** رعایت اصل تدریج و تداوم از عوامل تقویت عزم است** احقاف 13و14 قسم به عصر *که همه ی اتسان ها در زیان کاری اند*جز کسانی که ایمان آوردند*وکارهای نیک انجام دادند* و یکدیکر را به حق سفارش کردند*ویکدیگر را به صبر سفارش کردند*عصر 1تا3 در آن روز دوستان صمیمی* دشمن یکدیگرند* مگر پر هیزگاران*** داشتن دوست هم فکر و همراه از عوامل تقویت عزم است** زخرف 67

 

درس یازدهم:در زمره ی بیدارن

سؤالات متن:

1- نتیجه ی باقی ماندن بر عهد و پیمان با خدا و شکستن آن چیست؟ص105 باقی ماندن بر پیمانی که با خدا بسته ایم ، رشد و کمال و رضایت پروردگار را در پی دارد و شکستن پیمان به شرمندگی در مقابل او می انجامد.

2- دین داری و وفای به عهد با خداست. ص105

 3- مراقبت یعنی چه؟ص108 مراقبت به معنای زیر نظر گرفتن ، دقت و توجه داشتن است.عهدی که در ایتدای بسته می شود،مانند کودکی نو پا نیازمند مراقبت جدی است تا از آسیب ها و تهدید های گوناگون درونی و بیرونی در امان ماند و استوار و محکم شود.

 4- سخن امام علی (ع) را در مورد مراقبت بنویسید.ص108 گذشت ایام آفاتی به دنبال دارد و موجب پراکندگی در تصمیم و کار ها می شود.

 5- ابعاد مراقبت را نام ببرید و هر یک را توضیح دهید.ص108وص109 الف)مراقبت از اصل عمل:شخص باید مراقب باشد به اصل و عملی که با خدا بسته پایبند باشد.به طوری که هیچ یک از اجزای اصلی آن فروگذار نشود. ب)مراقبت از کیفیت انجام عمل:مقدار موثر بودن عمل به کیفیت عمل بستگی دارد.برای مثال مطالعه ی موثر در وقتی انجام می شود که در شرایط مناسب همراه با دقت باشد.همچنین کسی که انفاق می کند باید مراقب باشد آبروی شخص مستحق را نریزد و بر او منت نگذارد تا بدین وسیله کیفیت عمل او بالا برود. ج)مراقبت از نیت و انگیزه ی عمل:مهم ترین جنبه ی هر عمل ، نیت یا قصدی است که از انجام آن داریم .باید در عمل خود اخلاص داشته باشیم و آن را آلوده به هدف های دنیوی و پست نکنیم.

6- رکن عملی است که چه عمداً و چه سهواً کم و یا زیاد شود سبب باطل شدن نماز می شود.ص108

 7- غیر رکن:عملی است که اگر عمداً کم و یا زیاد شود سبب باطل شدن نماز می شود.ص108

 8- سخن امام علی (ع) را در مورد نیت هر فرد در عمل بنویسید. ص109 ((آفت یک عمل در ترک اخلاص در آن است)) و (( اعمال انسان به وسیله ی اخلاص صعود می کند و بالا می رود)) و ((خوشا به حال کسی که عملش،دوستی و دشمنی اش،گرفتن و ترک کردنش،سخن گفتن و سکوتش را برای خداوند خالص کند))

9- بنا به فرمایش امام صادق (ع) بیداران چه کسانی اند؟ص110 الف)کسی که با مراقبت قلب خود را از غفلت دور نگه می دارد ب)نفسش را با نظارت از شهوت حفظ می نماید ج)عقلش را با کسب آگاهی مصون دارد

10- منظور از نیت های همسو چیست؟با یک مثال توضیح دهید.ص110 نیت ها ی خوب می توانند همسوی با هم قرار گیرند.برای مثال ، دانش آموزی که برای پیشرفت و آسایش مردم درس می خواند از آن جا که می داندکه خداوند این عمل را دوست دارد و در راستای رضایت اوست،سعی بیشتری می کند و چنین دانش آموزی نه تنها به جامعه کمک می کند،بلکه خودش به کمال معنوی و پاداش اخروی و رضایت خداوند هم می رسد.

 11- منظور از محاسبه چیست وبه چه منظور صورت می گیرد؟ص110 بعد از مراقبت نوبت به محاسبه و ارزیابی می رسد تا میزان موفقیت در عمل به دست آید در واقع محاسبه برای این است که انسان نباید بر خود آسان بگیرد و نسبت به اشتباهات خویش بی توجه باشد.

12- سخن رسول خدا (ص)را در باره ی محاسبه بنویسید.ص110 ((به حساب خود رسیدگی کنید قبل از این که به حساب شما برسند.)

 13- سخن امام کاظم (ع)را در باره ی ارزیابی بنویسید.ص111((کسی که در هر روز کارهای خود را ارزیابی و محاسبه نکند از ما نیست.))

14- از این کلام امام کاظم (ع) چه نتیجه ای می توان گرفت؟ص1111. محاسبه ی اعمال باید روزانه باشد. 2. بهترین زمان آن نیز در پایان روز و هنگام خواب است.

15- آسان گرفتن و گذشت در چه صورتی پسندیده و در چه صورت ناپسند است؟ص110 آن کس که از خطای دیگران می گذرد،کرامت و بزرگواری نشان داده،اماکسی که خطا وگناه خود را نادیده می گیرد،ضعف و زبونی خود را در مقابل آن ثابت کرده است.

 16- واجبات نماز به چند دسته تقسیم می شوند؟تعریف کنید؟مثال بزنید؟ الف:رکن:عملی است که چه عمداً و چه سهواً کم زیاد شودسبب بطلان نماز می شود مثل:نیت،رکوع و ... ب)غیر رکن:عملی است که اگر فقط عمداً ترک شود سبب بطلان نماز می شود مثل:سلام،تشهد و...

 17- مهم ترین جنبه ی هر عمل چیست؟مهمترین جنبه ی هر عمل نیت یا قصد آن است

 18- انجام بهتر پیمان و ترک نکردن آن نتایج چیست؟پیمان بستن با خدا + مراقبت از پیمان + محاسبه از خود برای انجام پیمان = انجام بهتر پیمان و ترک نکردن آن

 قرائت: ما ترازوهای دادگری را می نهیم*برای روز قیامت * به هیچ کس ذره ای ستم نمی شود*و اگر به اندازه ی دانه ی خردلی باشد *آن را می آوریم*و ما برای حساب کافی هستیم*انبیاء 47 بگو آیا شما را آگاه کنیم*به زیان کار ترین کارها*کسانی که سعی و تلا ششان گم شد *در زندگی این دنیا* در حالی که آن ها می پندارند*که کار نیکو می کنند*کهف 103 و 104 ای کسانی که ایمان آوردید*تقوای الهی پیشه کنید(از خدا بپرهیزید)*و هر کس باید بنگرد*برای فردا چه آماده کرده است*و تقوای الهی پیشه کنید*همانا خدا به آنچه انجام می دهید آگاه است*حشر 18

 

درس دوازدهم:آیین رهروی

سؤالات متن:

 1- در قرآن کریم معمولاً کلمه ی.. عمل.. با کلمه ی.. صالح...همراه است

2- ضرورت برنامه ریزی را بنویسید؟برنامه ریزی به انسان کمک می کند که در شرایط مختلف همان عملی را انجام دهد که صالح باشد

 3- عمل صالح چیست؟صالح به معنای شایسته است عمل صالح آن عملی است که شایستگی دارد انسان را به زندگی پاک و سعادت حقیقی برساند

4- فرمایش امام علی(ع) در مورد اهمیت برنامه ریزی را بنویسید؟قوام و استحکام زندگی با داشتن یک نقشه ی زیبا میسر است و اساس آن نقشه ی زیبا هم یک تدبر زیباست وتاکید می کندکه: وقت های تو اجزای عمر تو اند پس هیچ زمانی را از دست مده مگر برای آن چیزی که به رستگاریت کمک کند

5- برنامه چیست؟برنامه جایگاه هر عمل و هر وظیفه را متناسب زمان و امکانات و استعداد هایی که انسان دارد معین می کند

 6- گرفتن تصمیم های متناسب با شرایط زمانی و سنی و روحی و خلقی نیازمند چیست؟دقت،کاردانی و تنظیم نقشه ای حساب شده است

7- اگر تصمیم هایی متناسب با شرایط نگیریم چه پیامدی خواهد داشت؟در این فرصت عمر،کمترین استعداد های آدمی به رشد و کمال می رسند و بیشترین ضرر و زیان به انسان وارد می شود

 8- چه تفاوتی میان برنامه های انسان ها و حیوانات وجود دارد؟ می بینیم که هر مخلوقی در طبیعت هر چند کوچک برای همه ی ایام عمرخود برنامه دارد و از یک برنامه ی غریزی و خدادادی پیروی می کند در هر زمانی به کاری مشغول است و زمان هرز رفته و تلف شده ندارد ما نیز که از قدرت عقل و فکر برخورداریم می توانیم این درس بزرگ را از مخلوقات پیرامون خود بگیریم و هر زمانی را به کار مناسب به آن اختصاص دهیم هم خود از آن بهره بگیریم هم به دیگران بهره برسانیم

 9- چرا در حیوانات زمان هرز رفته وجود ندارد ولی در انسان اینگونه نیست؟زیرا حیوانات از یک برنامه ی غریزی و خدادادی پیروی می کند .ما نیز که از قدرت عقل و فکر برخورداریم می توانیم این درس بزرگ را از مخلوقات پیرامون خود بگیریم و هر زمانی را به کار مناسب به آن اختصاص دهیم

 10- چرا خداوند رسولش را برای ما اسوه قرار داد؟ما می توانیم با نگاه به سیره ی رسول الله(ص) در زندگی بهترین عمل ها را برای خود تنظیم کنیم و راه سعادت را بپیماییم

11- وقتی رسول الله(ص) در خانه بودند چه می کردند؟اوقات خود را سه قسمت می کردند: الف)قسمتی برای عبادت ب)قسمتی برای اهل خانه ج)قسمتی برای رسیدگی به کارهای خود سپس آن قسمتی که به خود اختصاص داشت با مردم تقسیم می کرد و عموم مردم را می پذیرفت

 12- رسول الله(ص) ساعات خود را چگونه تقسیم می کردند؟ الف)ساعتی برای مناجات با پروردگار ب)ساعتی جهت رسیدگی به اعمال خود ج)ساعتی برای تفکر در آنچه خداوند به او عطا کرده است د)ساعتی برای بهره بردن از نعمت های خدا

13- پیامبر(ص) اسوه ی ماست یعنی چه؟اسوه یعنی چه؟ اسوه کسی است که می توان به راه او رفت و از او متابعت کرد البته این بدان معنا نیست که حتما عین او باشیم ما می کوشیم که از الگوی کامل ونیکوی پیامبر(ص) پیروی کنیم در این راه هر چه موفق تر باشیم به آن ها نزدیک شده و از نورشان بهره مند می شویم

 14- امام علی(ع) از یاران خود می خواهد با کسب چه ویژگی هایی او را یاری کنند؟پرهیزگاری،کوشش،پاکدامنی،درستکاری

 15- شرط ارزشمندی اعمال و وظایف ما چیست؟اگر به قصد رضایت دوست حقیقی و رسیدن به رستگاری انجام شوند یعنی برای تقرب به خدا باشد 16- در چه صورت نماز به عنوان عملی که در ارتباط با خداست محسوب می شود؟چه وقت با جامعه؟ مثلا نماز اگر به صورت فرادی با شد فقط با خدا در ارتباط هستیم زیرا در این صورت فقط با خداست که راز و نیاز می کنیم ولی اگر این نماز به صورت جماعت باشد علاوه بر راز و نیاز با خدا سبب اخوت میان مردم می شود بنابر این با جامعه هم مر تبط می شویم

 17- تلاوت قرآن در چه صورت به عنوان عملی که در ارتباط با خداست محسوب می شود؟چه وقت با خود؟ قرائت و تدبر در قرآن از آن جهت که کلام خداست برنامه ای برای ارتباط با خداست و از آن جهت که به رشد تفکر و به دست آوردن اعتقادات صحیح می انجامد برنامه ای برای ارتباط با خود است

 18- برنامه های ما به چند دسته تقسیم می شوند؟ 1- بخشی از برنامه های زندگی ما در ارتباط با خداست مانند نماز 2- بخشی از برنامه های زندگی ما در ارتباط با خود است مانند میانه روی 3- بخشی از برنامه های زندگی ما در ارتباط با خانواده است مانند نیکی به والدین 4- بخشی از برنامه های زندگی ما در ارتباط با جامعه است مانند امر به معروف 5- بخشی از برنامه های زندگی ما در ارتباط با خلقت است مانند کسب و کار

قرائت: هر کس کار نیکی انجام داد* (خواه) از زن یا مرد*در حالی که مومن باشد*او را به زندگی پاک زنده بداریم*و مزدشان را بدهیم* بر پایه ی نیکو ترین کاری که می کردند*نحل 97 همانا برای شما رسول خدا(ص) است*سر مشق نیکو*برای کسانی که به خداوند امید دارند*و روز آخرت* و خداوند را بسیار یاد می کنند*احزاب 21 و او کسی است که دریا را رام کرد *تا از آن گوشت تازه بخورید *و از آن بیرون آورید * زیوری را که می پوشید* و کشتی ها را می بینی*که شکافندگانِ( آب) اند*تا از فضل او بجو یید*شاید که سپاس گزاری کنید*نحل 14 پر ور دگار تو فرمان داد* که به جز اورا نپرستید*و به پدر و مادر نیکی کنید*اگر به پیری رسیدند نزد تو *یکی از آن دو یا هر دو*پس نگو به آن ها(کوچکترین کلمه ی آزار دهنده)را*بر آنها بانگ مزن*و با آنها کریمانه سخن بگو*اسراء 23 ای پسرکم نماز به پا دار*امر به معروف کن*و نهی از منکر کن*بر مصایبی که بر تو می رسد شکیبا باش *که این از عزم در کارهاست*و روی خود را از مردم (به تکبر) برمگردان*ودر زمین مغرورانه راه مرو*که خدا دوست ندارد*هر خود پسند فخر فروش *و در راه رفتنت میانه رو باش*و صدایت را پایین بیاور*که همانا ناخوش ترین صدا ها*صدای خران است*لقمان 17 – 19

 

درس سیزدهم:

سوالات متن:

1- نتایج روی بر تابیدن از یاد خدا چیست؟خدا شیطانی را بر او می گمارد که شیطان با او همنشین می شود

 2- بهترین و بالا ترین ذکر و یاد خدا چیست؟نماز

3- با چه حالتی باید با خدا راز و نیاز کنیم؟به زاری و پنهانی

 4- مهمترین ثمره تکرار یاد خدا چیست؟الف)خدا را در زندگی خود احساس میکنیم ب)وقتی خدا را در زندگی حس کنیم تلاش می کنیم: ادب را رعایت کنیم - کارهایی را که او می پسندد انجام دهیم - از آنچه او را نا خشنود می کند دوری می کنیم

5-...نماز...نمونه کامل تکرار یاد خداست

 6-  در نماز خداوند را تسبیح می گوییم(او را از هر بدی و زشتی منزه می دانیم) در نماز خداوند را حمد میکنیم (همه ی خوبی های او را می ستاییم) در نماز به پیشگاه خداوند دعا می کنیم (حاجاتمان را از او طلب می کنیم) نماز زیبا ترین شکل شکر گزاری از خداست (به خاطر تمام نعمت هایی که به ما داده با انجام نماز از او شکر گزاری می کنیم)

 7- در عالم همه چیز پاک است مگر... یازده چیز ... و آنچه بر اثر برخورد با آن نجس می شود

 8- پنج عدد از نجاسات را بگویید؟الف)خون انسان و هر حیوانی که خون جهنده دار د ب)ادرار و مدفوع انسان حیوان حرام گوشتی که خون جهنده دارد ج)مردار انسان و هر حیوانی که خون جهنده دارد د)سگ زنده و مرده اش ه)خوک زنده و مرده اش

9- خون چه موجوداتی نجس است؟خون انسان و هر حیوانی که خون جهنده دارد

 10- ادرار و مدفوع چه موجوداتی نجس است؟ادرار و مدفوع انسان حیوان حرام گوشتی که خون جهنده دارد

 11- مردار چه چیز هایی نجس است؟مردار انسان و هر حیوانی که خون جهنده دارد

 12- چه حیواناتی نجس اند؟سگ و خوک

 13- وضو چند مرحله است شرح دهید؟ الف)نیت:قصد قربت کردن برای وضو ب)شستن صورت،در طول:از رستن گاه تا آخر چانه در عرض:به اندازه ی فاصله ی انگشت شست و میانه ج)شستن دست راست:از آرنج تا سر انگشتان از بالا به پایین د) شستن دست چپ:از آرنج تا سر انگشتان از بالا به پایین ر)مسح سر:با دست راست ه)مسح پای راست:با دست راست از نوک پا تا بر آمدگی ی) مسح پای چپ:با دست چپ از نوک پا تا بر آمدگی

 14- غسل چند قسم است شرح دهید؟ 1)ارتماسی: الف)نیت ب)فرو بردن تمام بدن،یکباره به درون آب2- ترتیبی: الف)نیت ب)شستن سر و گردن ج)شستن نیمه ی راست بدن د)شستن نیمه چپ بدن

 15- مسح خطوط قرآن ونام خدا و اسامی ائمه اطهار بدون وضو...حرام...است.

قرائت: ای کسانی که ایمان آوردید*خدا را بسیار یاد کنید***یکی از صفات مومن ذکر و یاد خداست**او را تسبیح گویید* *بامدادان و شامگاهان*احزاب 41و42 *و هر کس از یاد خدای رحمان روی برتابد*شیطانی را بر او می گماریم*که همنشین او باشد*زخرف 36 *من الله هستم و نیست خدایی جز من*فقط مرا بپرستید*نماز را برای یاد من به پا دارید* **نماز یکی از بالاترین یاد های خداست** *و هیچ موجودی نیست*مگر این که با حمد خود او را تسبیح می کند*ولی شما تسبیحشان را نمی فهمید * * همانا او شکیبا و آمرزنده است*اسرا 44 *حمد و ستایش برای خداییست که*برای اوست آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است* *ودر آخرت حمد وستایش برای اوست*و او حکیم داناست*سبا 1 *پروردگارتان را به زلری و پنهانی بخوانید*همانا خداوند متجاوزان را دوست ندارد*اعراف 55 *ای کسانی که ایمان آوردید*بخورید از پاکیزه هایی*که شما را روزی دادیم*و برای خدا شکر گزاری کنید* *اگر تنها او را می پرستید*بقره 172

 

درس چهاردهم:

سوالات متن

1-.. نماز.. ستون خیمه ی دین و بزرگترین نشانه ی وفاداری فرد مسلمان به عهد خویش است

2- حکمت وضو چیست؟ الف)با ریختن آب بر چهره درمی یابیم که باید در پیشگاه او روسفید باشیم ب)با شستن دست در می یابیم که فقط با دست شستن از خلایق میتوان با خالق ارتباط برقرار کرد ج)با مسح سر در می یابیم که فقط با اندیشه الهی میتوان در محضر او حاضر شویم د)با مسح پا در می یابیم که با قدم صدق می توان صراط مستقیم را طی کنیم

 3- حکمت های نماز پنج گانه چیست؟ الف)سپاس گزاری صمیمانه ب)جاری ساختن ذکر و یاد او ج)تجدید عهد با او و نشان دادن وفا داری به عهد با او د)نماز یو میه مانند چشمه ساری است که مردم روزی پنج بار خود را در آن شست و شو می کنند

 4- رسول خدا نماز را به چه چیز تشبیه کرده؟ حکمت نماز از دیدگاه رسول اکرم چیست؟ نماز یومیه مانند چشمه ساری است که مردم روزی پنج بار خود را در آن شست و شو می کنند

 5- آب مطلق و مضاف چیست؟هر گاه به همراه کلمه ی آب کلمه دیگری نیاوریم به آن آب،آب مطلق می گوییم اما هر گاه به همراه کلمه ی آب کلمه دیگری بیاوریم به آن آب،آب مضاف می گوییم.

قرائت: *وقتی بندگان من از تو می پرسند*همانا من نزیکم*اجابت می کنم دعای آن که مرا بخواند *پس باید دعوت مرا بپذیرند*وبه من ایمان آورند*شاید که راه یابندو رشد کنند* **ما امر به دعا شدیم و خدا وند خودرا ملزم به اجابت آن کرده**بقره 186 *نماز به پا دار*از زوال آفتاب *تا نهایت تاریک*و خواندن نماز صبح را که خواندن نماز صبح *در حضور فرشتگان است* اسرا 78

 

درس پانزدهم:

 سوالات متن:

1- ضرورت داشتن دوست را بنویسید؟ الف)پیشرفت در مسیر سعادت ب)اصلاح خود با یاری دوست ج)داشتن خیر و برکت د)با داشتن دوست نهال امید در وجود ما جوانه زده و رشد می کند

 2- بنابه فرموده ی علی (ع) عاجزترین مردم کیست و عاجز تر از او کیست؟ عاجز ترین مردم کسی است که دوستی نداردو عجز تر از او کسی است که دوست خود را از دست بدهد

 3- اشکال تنهایی و غریبی برخی انسان ها با وجود اینکه در جمع اند در چیست؟ خود کم بینی و خود خواهی

 4- چرا کسی یا چیزی را دوست داریم؟ به دلیل زیبایی ها،خوبی ها و حسن های آن چیز

 5-  محبوب ترین برادران نزد امام صادق(ع) کیست؟محبوب ترین برادران نزد من کسی است که عیب های مرا به من هدیه دهد

 6- ویژگی های دوستان خوب چیست؟ الف)هیچ گاه بی جهت تعریف و تمجید نکندو هیچ گاه با ایراد های بی مورد به تحقیر دوست خود نپردازد ب)اهل تملق نباشد،به دیگران زور نمگوید،دیگری را برای رسیدن به خواسته هایش به بازی نمی گیرد ج)هدفش از دوستی منافع شخصی نیست

7- دوستان واقعی از دیدگاه قرآن وائمه چه کسانی اند؟ الف)به زیبایی خرد آراسته و اهل تفکر باشد ب)خیانت ،سخن چینی و ستم نکند ج)در دوستی خود پایدار و ثابت قدم است د)با خدا و مردم در دلش دشمنی نداشته باشد

 8- به چه دوستانی می توان اعتماد کرد؟ الف)اهل گناه نباشد و از گناه دیگران هم ناراحت ناراحت شود ب)اهل شرارت و بی باکی نباشد وبا کارهایش دوستانش را هلاک نکند ج)اهل دروغ نباشد و با صداقت سخن بگوید

 9- به عقیده ی علی (ع)خوش بخت ترین انسان کیست؟خوش بخت ترین انسان ها کسانی اند که با کریمان همدم و هم صحبت اند

10- آثار دوستان بر یکدیگر را بنویسید؟دوستی پیوند قلب هاست و اگر قلبی مجذوب کلام و نگاه و رفتار کسی شد میکوشد تا صاحب خویش را همانند او سازد لذا گاه دوستی تا آنجا پیش می رود که شخص می کوشد مانند دوست خود قدم بر دارد

 11- سخن رسول الله در مورد تاثیر دوستی را بنویسید؟آدمی بر آیین دوست و رفیق خود است.

 قرائت: *زنان و مردان مومن*دوستان و یاوران یکدیگرند*یکدیگر را به کارهای نیک امر میکنند*و از بدی ها نهی می کنند* **دوستان خوب باید یکدیگر را امر و نهی کنند**توبه71 *دوستان در آن روز*دشمن یکدیگر اند*مگر دوستان با تقوا***یکی از ویژگی های دوست با تقوا بودن اوست** زخرف 67 *و روزی که ظالم به دندان می گزد*و دو دست خود را*می گوید ای کاش با پیامبر* همراه می شدم* *وای بر من ای کاش*فلانی را دوست نمی گرفتم*او مرا از یاد و پند گمراه کرد*بعد از آنکه آن به من رسید* *وشیطان همواره*خوار کننده ی انسان است*فرقان 27 تا 29

درس شانزدهم:

سوالات متن:

 1- چرا نگهداری برخی چیز ها از به دست آوردن آنها سخت تر است؟به دلیل گرانبها بودن و ظرافت_اگر چیز گرانبهایی گم شود علاوه بر مشکلات فرا وان برای به دست آوردن دو باره ی آن ناراحت کننده هم هست و یز ظریف هم با یک لحظه غفلت می شکند

 2- وظایف ما نسبت به دوست چیست؟توضیح دهید؟الف)احترام به دوست:کوچک شمردن دوست و نام ناپسند بر او نهادن،عزتش را خدشه دا می کند-مسخره نکردن او و پرهیز از غیبت کردن نشانه ی احترام گذاشتن به دوست است ب)رعایت حقوق متقابل:به زحمت انداختن دوست ،ظلم به او،شوخی های آزاردهنده با او و...از مواردی اند که حق دوستی را از بین می برد ج)توقع بجا ومنصفانه : ما نباید از دوست خود انتظار داشته باشیم تمام خواسته های ما را برآورده سازد برخی افراد توقع ایثار یک طرفه از دوست خود دارند تا جایی که انتظار دارند در امور باطل هم او را حمایت کند د)خیر خواهی و نصیحت: دوستان ناصح خوبی یکدیگر را می خواهند گرچه در این میان یکی از آنها متوجه خیر خواهی دوستش نباشد و از اینکه دوستش مطابق میل او رفتار نمی کند ناراحت شود ه)میانه روی در دوستی:حد دوستی را باید رعایت کرد ودر آن افراط نکرد ما نباید در دوستی تا آنجا پیش برویم که راز خود را به دوستمان بگوییم زیرا ممکن است ما با او قطع رابطه کنیم و او از اعتماد ما سو استفاده نماید

 3- امام باقر در مورد احترام به دوست چه فرموده است؟همان طور که دوستت به تو احترام می گذارد تو هم به او احترام بگذار

 4- امام علی به فرزندش در مورد رعایت حقوق متقابل چه فرمود؟به اتکای رابطه ی صمیمانه و دوستانه حق برادرترا ضایع مکن زیرا این عمل دوستی را از بین می برد و کسی که حقش را ضایع ساختی دیگر دوست تو نخواهد ماند

 5- این سخن از کیست در مورد کدام یک ازوظایف ما نسبت به دوست است؟(کسی که از دوست خود جز فداکاری انتظار ندارد همواره خشمگین است) از امام علی _ در مورد توقع بجا و منصفانه است

 6- رسول الله درمورد خیر خواهی و نصیحت دو دوست چه فرموده؟ رسول الله خیر خواهی و نصیحت دو دوست را به چه تشبیه کرده است؟ دو دوست خوب مانند دو دست اند که به هنگام شستن یکدیگر را تمیز می کنند و از آلودگی ها پاک می کنند

 7- امام علی در مورد میانه روی در دوستی چه می فرمایند؟ مودت خود را نثار دوست کن ودر عین حال به طور مطلق به او اعتماد مکن همان گونه که با تو رفتار نماید با او رفتار کن اما همه ی اسرارت را با او در میان مگذارتاريخ : ۱۳٩٢/۸/۱٤ | ۱:٠٧ ‎ق.ظ | نویسنده : ابوبکرعبداله نژاد | نظرات ()