جهت دریافت رایگاناصول شیوه های نقد ادبی-سید قطب.pdf اینجا را کلیک کنید.تاريخ : ۱۳٩۳/۱٠/٢٥ | ٥:٢٥ ‎ق.ظ | نویسنده : ابوبکرعبداله نژاد | نظرات ()

جهت دریافت رایگانالفن ومذاهبه فی النثر العربی - شوقی ضیفword اینجا راکلیک کنید.تاريخ : ۱۳٩۳/۱٠/٢٥ | ٥:۱٢ ‎ق.ظ | نویسنده : ابوبکرعبداله نژاد | نظرات ()

جهت دریافت رایگانالنقد الادبی اصوله ومناهجه.pdf اینجا را کلیک کنید.تاريخ : ۱۳٩۳/۱٠/٢٥ | ٥:٠٦ ‎ق.ظ | نویسنده : ابوبکرعبداله نژاد | نظرات ()

جهت دریافت نثرعربی از آغاز تا پایان دوره اموی نیمسال اول1392-1391 اینجارا کلیک کنید

جهت دریافت نثرعربی از آغاز تا پایان دوره اموی نیمسال اول1393-1392 اینجا را کلیک کنید.

جهت دریافت نثرعربی از آغاز تا پایان دوره اموی نیمسال اول1391-1390 اینجا را کلیک کنید.تاريخ : ۱۳٩۳/۱٠/٢٥ | ٤:٤٩ ‎ق.ظ | نویسنده : ابوبکرعبداله نژاد | نظرات ()